Sjå på dyra

Sjå på dyra.

1

Kua seier "mø".

2

Geita seier "mæ, mæ".

3

Hesten seier "vrinsk".

4

Grisen seier "nøff".

5

Høna seier "klukk, klukk".

6

Hunden seier "voff".

7

Bonden seier "hysj!"

8

Sjå på dyra

Tekst: Jenny Katz
Illustrasjonar: Sandy Campbell
Omsetjing: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Språk: nynorsk

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo