Ein veldig høg mann

Hakka hans var for kort.

1

Døropninga hans var for låg.

2

Senga hans var for kort.

3

Sykkelen hans var for kort.

4

Denne mannen var for høg!

5

Han laga eit veldig langt hakkeskaft.

6

Han laga ei veldig høg dørramme.

7

Han laga ei veldig lang seng.

8

Han kjøpte ein veldig høg sykkel.

9

Han sat på ein veldig høg stol. Han åt med ein veldig lang gaffel.

10

Han reiste frå huset sitt og budde i ein stor skog. Han levde i mange år.

11

Ein veldig høg mann

Tekst: Cornelius Gulare
Illustrasjonar: Catherine Groenewald
Omsetjing: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Språk: nynorsk

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.