Nsangabisibe en Mudduawulira

Er was eens een man genaamd Nsangabisibe.

1

Deze man had een zoon. De zoons naam Mudduawulira.

2

Op een dag zei de man tot zijn zoon: "Laten we gaan wandelen."

3

Onderweg zagen ze een mooie koffer. Die was helemaal vol.

4

De man werd heel enthousiast. Hij zei tot Mudduawulira: "Hef het op en we nemen het mee naar huis."

5

De zoon deed wat de vader hem had opgedragen. Mudduawulira plaatste de koffer op zijn hoofd en droeg het.

6

Op weg naar huis gleed er een slang uit de koffer. Het landde op Mudduawulira's voeten!

7

Vader en zoon waren allebei heel bang. Mudduawulira liet de koffer vallen. Ze renden heel snel weg!

8

Nsangabisibe en Mudduawulira

Text: Frista Nattabira
Illustrations: Wiehan de Jager, João Carlos Brito
Translation: Thomas Depoortere
Language: Dutch

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.