Bananselgeren Tom

Tom bærer en kasse med modne bananer.

1

Tom drar til markedet for å selge bananer.

2

Folk på markedet kjøper frukt.

3

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

4

"Her omkring er det bare kvinner som selger frukt", sier folk. "Hva slags mann er dette?" spør folk.

5

Men Tom gir ikke opp. Han roper: "Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!"

6

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

7

Kvinnen kjøper bananene.

8

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

9

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

10

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

11

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

12

Bananselgeren Tom

Text: Humphreys Odunga
Illustrations: Zablon Alex Nguku
Translation: Olav Sigmond
Language: Norwegian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.