Tingi og kuene

Tingi bodde sammen med bestemoren sin.

1

Han pleide å passe på kuene med henne.

2

En dag kom soldatene.

3

De tok kuene.

4

Tingi og bestemoren hans løp og gjemte seg.

5

De gjemte seg i skogen til natten kom.

6

Da kom soldatene tilbake.

7

Bestemor gjemte Tingi under bladene.

8

En av soldatene satte foten rett på ham, men han sa ikke et ord.

9

Da det var trygt, kom Tingi og bestemoren hans ut.

10

De snek seg stille hjem.

11

Tingi og kuene

Text: Ingrid Schechter
Illustrations: Ingrid Schechter
Translation: Espen Stranger-Johannessen
Language: Norwegian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.