Jeg liker å lese

Jeg liker å lese.

1

Hvem kan jeg lese for?

2

Søstera mi sover.

3

Hvem kan jeg lese for?

4

Mamma og bestemor har ikke tid.

5

Hvem kan jeg lese for?

6

Pappa og bestefar har ikke tid.

7

Hvem kan jeg lese for? Jeg kan lese for meg selv!

8

Jeg liker å lese

Text: Letta Machoga
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Finn Stranger-Johannessen
Language: Norwegian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.