Avgjørelse

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

1

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

2

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

3

Mange barn droppet ut av skolen.

4

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

5

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

6

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

7

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

8

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

9

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

10

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

11

Faren min reiste seg og sa: "Vi må samarbeide for å løse problemene våre."

12

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: "Jeg kan hjelpe til med å samle søppel."

13

En kvinne sa: "Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat."

14

En annen mann reiste seg og sa: "Mennene skal grave en brønn."

15

Vi ropte alle sammen med én stemme: "Vi må forandre livene våre." Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

16

Avgjørelse

Text: Ursula Nafula
Illustrations: Vusi Malindi
Translation: Espen Stranger-Johannessen
Language: Norwegian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.