Geit, Hund og Ku

Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.

1

Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.

2

Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde akkurat med penger.

3

Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.

4

Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.

5

Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.

6

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.

7

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil. Ku bruker god tid når hun krysser veien fordi hun vet at hun betalte for hele billetten sin.

8

Geit, Hund og Ku

Text: Fabian Wakholi
Illustrations: Marleen Visser
Translation: Olav Sigmond
Language: Norwegian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.