Di Die Mi Lef Mi Yaad Fi Go Toun

Di likl bos stap inna mi vilij di bizi wid piipl an pak op-pak op bos. Muor tingz did iivn de pan di grong fi luod. Dokta did a baal out di niem dem fi wich paat dem bos dem did a go.

1

"Toun! Toun! A go Wes!" mi ier wahn dokta a baal out. A da bos de mi niid fi kech.

2

Di toun bos did almuos ful. Bot muor piipl did stil a push fi get iihn. Som a dem pak op dem bag dem anda di bos. Di res a dem put dem bag pan di shelf dem inna di bos.

3

Di nyuu pasinja dem uol aan pan dem tikit tait-tait miinwail dem a luk fi somwe fi siddong inna di pak op bos. Di biebimada dem mek dem pikni komfatebl fi di lang jraiv.

4

Mi skwiiz iihn nier wahn winda-siit. Di sumadi we a siddong said a mi did a uol aan tait pan wahn griin plaskit bag. Him did av aan uol slippaz, wahn wier out jakit, an im did luk laik im friedi-friedi.

5

Mi did luk outsaid a di bos an did riyalaiz se mi did a lef mi vilij, di plies we mi gruo op. Mi did a go a di big siti.

6

Dem did don luod di bos an aal a di pasinja dem did siddong. Di venda dem stil push kom inna di bos fi sel dem gudz tu di pasinja dem. Evribadi a baal out di niem a wa dem av fi sel. Di wod dem did soun foni tu mi.

7

Kopl pasinja did bai jrinks, di res a dem did bai likl snak an staat chuu. Aal uu neva av no moni, laik mi, jos did a wach.

8

Dem sopm de stap wen di bos aan bluo, dat miin se wi redi fi lef. Di dokta dem baal aafa di venda dem fi kom aaf.

9

Di venda dem push wananeda fi kom aaf a di bos. Som a dem gi bak chienj tu di pasinja dem. An som a dem did a chrai sel muor tingz.

10

Az di bos lef di bos stap, mi did luk chuu di winda. Mi did a wanda ef mi wuda eva go bak a mi vilij agen.

11

Wail wi a chravl, inna di bos staat get wel at. Mi shet mi yai dem an a uop se mi jrap a sliip.

12

Bot mi main staat ron bak pan mi yaad. Ef mi mada ago sief? Ef mi rabit dem win no moni? Ef mi bredda memba fi waata mi chrii soka dem?

13

Pan di wie, mi se uova an uova di niem a di plies we mi onggkl liv inna di big siti. Mi stil did a wispa tu miself wen mi jrap asliip.

14

Nain owa lieta, pier naiz wiek mi op an dem a kaal fi di pasinja dem fi go bak a mi vilij. Mi grab mi likl bag an jomp outa di bos.

15

Di bos fi go bak di a luod kwik-kwik. It did suuhn go bak a Iis. Di muos impuotant ting fi mi nou, a did fi staat luk fi mi onggkl yaad.

16

Di Die Mi Lef Mi Yaad Fi Go Toun

Text: Lesley Koyi, Ursula Nafula
Illustrations: Brian Wambi
Translation: Georgette McGlashen
Language: Jamaican Creole

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.