Zama a di bes!

Mi likl bredda sliip liet-liet. Mi get op orli kaaz mi a di bes!

1

A mi mek di son kom iihn.

2

"Yu a fi mi maanin star," mama se.

3

Mi bied miself, mi no waa no elp.

4

Mi kyan stan di kuol waata an di smel bad suop.

5

Mama rimain mi se, "Dohn figet fi brosh yu tiit dem." Mi ansa se, "Neva, no mii!"

6

Afta mi bied, mi tel granpaa an anti maanin, an fi av a nais die.

7

Den mi put aan mi kluoz bai miself, "mi big nou mama," mi se.

8

Mi kyan botn mi klouz an bokl mi shuuz dem.

9

An mi mek shuor se likl bredda nuo aal di nyuuz fram skuul.

10

Ina klaas mi du mi bes ina evriting.

11

Evridie, mi du aal a dem gud tingz ya. Bot di ting mi lov di muos, a fi plie an plie.

12

Zama a di bes!

Text: Michael Oguttu
Illustrations: Vusi Malindi
Translation: Georgette McGlashen
Language: Jamaican Creole

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.