آشپزی

من سیب زمینی ها را پوست کندم.

1

کلم را ریز ریز خرد کردم.

2

هویج ها را رنده کردم.

3

لوبیا ها را شستم.

4

کدو حلوایی ها را برش زدم.

5

اسفناج ها را ریز ریز کردم.

6

مادرم پیازها را ریز ریز خرد کرد.

7

پیازها اشک من را در می‌ورند وقتی که خرد می‌شوند.

8

آشپزی

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo