Ang aking katawan

Dahil dito, nakakatakbo ako.

1

Dahil dito, nakakatalon ako.

2

Dahil dito, nakakasayaw ako.

3

Dahil dito, nakakalangoy ako.

4

Dahil dito, nakakalundag ako.

5

Dahil dito, nakakasipa ako.

6

Dahil dito, nakakatakas ako.

7

Ngunit hindi ko ito mapapalipad.

8

Ang aking katawan

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog
Read by: La Trinidad Mina

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo