Back to stories list

Vacanțe cu bunica Holidays with grandmother

Written by Violet Otieno

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Carmen Onuorah

Language Romanian

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Odongo și Apiyo locuiau în oraș cu tatăl lor. Așteptau cu nerăbdare vacanțele. Nu doar pentru că se inchidea școala, ci pentru că ei mergeau să o viziteze pe bunica lor. Ea locuia într-un sat pescăresc lângă un lac mare.

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They looked forward to the holidays. Not just because school was closed, but because they went to visit their grandmother. She lived in a fishing village near a large lake.


Odongo și Apiyo erau încântați pentru că venise timpul să o viziteze din nou pe bunica lor. Cu o seară înainte, și-au împachetat bagajul și s-au pregătit pentru lunga călătorie spre satul ei. Nu au putut să doarmă și au vorbit întreaga noapte despre vacanță.

Odongo and Apiyo were excited because it was time to visit their grandmother again. The night before, they packed their bags and got ready for the long journey to her village. They could not sleep and talked the whole night about the holiday.


Devreme, în dimineața următoare, au plecat spre sat cu mașina tatălui lor. Au condus lăsând în urmă munți, animale sălbatice și plantații de ceai. Au numărat mașini și au cântat cântece.

Early the next morning, they left for the village in their father’s car. They drove past mountains, wild animals and tea plantations. They counted cars and sang songs.


După un timp, copiii erau obosiți și au adormit.

After a while, the children were tired and fell asleep.


Tatăl i-a trezit pe Odongo si Apiyo când au ajuns în sat. Au găsit-o pe Nyar-Kanyada, bunica lor, odihnindu-se pe o rogojină sub un copac. Nyar-Kanyada în Luo, înseamnă “fiica poporului din Kanyada”. Ea era o femeie puternică și frumoasă.

Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother, resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means ‘daughter of the people of Kanyada’. She was a strong and beautiful woman.


Nyar-Kanyada i-a primit cu drag în casă și dansa în jurul camerei cântând cu bucurie. Nepoții ei erau entuziasmați să-i dea cadourile pe care le-au adus din oraș. “Deschide cadoul meu mai întâi,” a spus Odongo. “Nu, cadoul meu întâi!” a spus Apiyo.

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced around the room singing with joy. Her grandchildren were excited to give her the presents they brought from the city. “First open my gift,” said Odongo. “No, my gift first!” said Apiyo.


După ce a deschis cadourile, Nyar-Kanyada și-a binecuvântat nepoții în felul tradițional.

After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her grandchildren in a traditional way.


Apoi Odongo și Apiyo au ieșit afară. Au alergat după fluturi și păsări.

Then Odongo and Apiyo went outside. They chased butterflies and birds.


S-au cățărat în copaci și s-au stropit în apa lacului.

They climbed trees and splashed in the water of the lake.


Când s-a întunecat s-au întors în casă pentru cină. Înainte să poată termina de mâncat, au adormit!

When it was dark they returned to the house for dinner. Before they could finish eating, they were falling asleep!


În ziua următoare, tatăl copiilor s-a întors cu mașina în oraș lăsându-i cu Nyar-Kanyada.

The next day, the children’s father drove back to the city leaving them with Nyar-Kanyada.


Odongo si Apiyo și-au ajutat bunica cu treburile casnice. Au adus apă și lemne de foc. Adunau ouă de la pui și culegeau zarzavaturi din grădină.

Odongo and Apiyo helped their grandmother with household chores. They fetched water and firewood. They collected eggs from the chickens and picked greens from the garden.


Nyar-Kanyada i-a învățat pe nepoții ei să facă ugali moale să mănânce cu sos. Le-a arătat cum să facă orez cu nucă de cocos să mănânce cu pește la grătar.

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali to eat with stew. She showed them how to make coconut rice to eat with roast fish.


Într-o dimineață, Odongo a dus vacile bunicii la păscut. Ele au dat buzna în ferma vecinului. Fermierul a fost furios pe Odongo. L-a amenințat că va ține vacile pentru că i-au mâncat recoltele. Din ziua aceea, băiatul a avut grijă ca vacile să nu mai intre din nou în bucluc.

One morning, Odongo took his grandmother’s cows to graze. They ran onto a neighbour’s farm. The farmer was angry with Odongo. He threatened to keep the cows for eating his crops. After that day, the boy made sure that the cows did not get into trouble again.


În altă zi, copiii au mers la piață cu Nyar-Kanyada. Ea avea o tarabă unde vindea zarzavaturi, zahăr și săpun. Lui Apiyo îi plăcea să le spună clienților prețul articolelor. Odongo ar împacheta articole pe care clienții le-ar cumpăra.

On another day, the children went to the marketplace with Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables, sugar and soap. Apiyo liked to tell customers the price of items. Odongo would pack the items that customers bought.


La sfârșitul zilei au băut ceai împreună. Au ajutat-o pe bunica să numere banii pe care i-a câștigat.

At the end of the day they drank chai tea together. They helped grandmother to count the money she earned.


Dar mult prea curând vacanța s-a terminat și copiii au trebuit să meargă înapoi la oraș. Nyar-Kanyada i-a dat lui Odongo o șapcă și lui Apiyo un pulover. A împachetat mâncare pentru călătoria lor.

But too soon the holidays were over and the children had to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.


Când tatăl lor a venit să-i ia, nu vroiau să plece. Copiii s-au rugat de Nyar-Kanyada să meargă cu ei la oraș. Ea a zâmbit și a spus, “Sunt prea bătrână pentru oraș. Vă voi aștepta să veniți din nou în satul meu.”

When their father came to fetch them, they did not want to leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them to the city. She smiled and said, “I am too old for the city. I will be waiting for you to come to my village again.”


Amândoi, Odongo și Apiyo, au strâns-o în brațe și i-au spus la revedere.

Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said goodbye.


Când Odogo și Apiyo au mers înapoi la școală au povestit prietenilor lor despre viața la sat. Câțiva copii au crezut că viața în oraș era bună. Alții au crezut că la sat era mai bine. Dar cel mai mult, toți au fost de acord că Odongo și Apiyo aveau o bunică minunată!

When Odongo and Apiyo went back to school they told their friends about life in the village. Some children felt that life in the city was good. Others felt that the village was better. But most of all, everyone agreed that Odongo and Apiyo had a wonderful grandmother!


Written by: Violet Otieno
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Carmen Onuorah
Language: Romanian
Level: Level 4
Source: Holidays with grandmother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF