Back to stories list

Găina și Vulturul Hen and Eagle

Written by Ann Nduku

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Carmen Onuorah

Language Romanian

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Cândva, Găina și Vulturul erau prieteni. Trăiau în pace cu toate celelalte păsări. Nici unul dintre ei nu putea zbura.

Once upon a time, Hen and Eagle were friends. They lived in peace with all the other birds. None of them could fly.


Într-o zi, era foamete pe tărâm. Vulturul a trebuit să meargă foarte departe să găsească de mâncare. A venit înapoi foarte obosit. “Trebuie să existe o cale mai ușoară de a călători!” a spus Vulturul.

One day, there was famine in the land. Eagle had to walk very far to find food. She came back very tired. “There must be an easier way to travel!” said Eagle.


După o noapte bună de somn, Găina a avut o idee briliantă. A început să adune penele căzute de la toți prietenii lor păsări. “Hai să le coasem împreună deasupra penelor tale,” a spus ea. “Poate că așa va fi mai ușor să călătorești.”

After a good night’s sleep, Hen had a brilliant idea. She began collecting the fallen feathers from all their bird friends. “Let’s sew them together on top of our own feathers,” she said. “Perhaps that will make it easier to travel.”


Vulturul era singurul din sat care avea ac, așa că a început să coase primul. Și-a făcut o pereche de aripi frumoase și a zburat mult la înălțime peste Găină. Găina a împrumutat acul dar la scurt timp s-a săturat de cusut. A lăsat acul pe dulap și s-a dus în bucătărie să facă mâncare pentru copiii ei.

Eagle was the only one in the village with a needle, so she started sewing first. She made herself a pair of beautiful wings and flew high above Hen. Hen borrowed the needle but she soon got tired of sewing. She left the needle on the cupboard and went into the kitchen to prepare food for her children.


Dar celelalte păsări au văzut Vulturul zburând. I-au cerut Găinei să le împrumute acul ca să-și facă și ele aripi. Nu după mult timp, păsări care zburau erau peste tot cerul.

But the other birds had seen Eagle flying away. They asked Hen to lend them the needle to make wings for themselves too. Soon there were birds flying all over the sky.


Când ultima pasăre a adus înapoi acul împrumutat, Găina nu era acolo. Atunci copiii ei au luat acul și au început să se joace cu el. Când s-au săturat de joacă, au lăsat acul în nisip.

When the last bird returned the borrowed needle, Hen was not there. So her children took the needle and started playing with it. When they got tired of the game, they left the needle in the sand.


Mai târziu în dupa amiaza aceea, Vulturul a venit înapoi. A cerut acul ca să întărească niște pene care se despriseseră în călătoria lui. Găina a căutat în dulap. A căutat în bucătărie. A căutat în curte. Dar acul nu era de găsit nicăieri.

Later that afternoon, Eagle returned. She asked for the needle to fix some feathers that had loosened on her journey. Hen looked on the cupboard. She looked in the kitchen. She looked in the yard. But the needle was nowhere to be found.


“Dă-mi timp o zi,” s-a rugat Găina de Vultur. “Atunci ai să poți sa-ți întărești aripa și să zbori din nou în căutare de hrană.” “Doar o zi în plus,” a spus Vulturul. “Dacă nu poți găsi acul, va trebui să-mi dai unul din puii tăi drept plată.”

“Just give me a day,” Hen begged Eagle. “Then you can fix your wing and fly away to get food again.” “Just one more day,” said Eagle. “If you can’t find the needle, you’ll have to give me one of your chicks as payment.”


Când Vulturul a venit a doua zi, a găsit Găina scurmând în nisip, dar nici urmă de ac. Atunci Vulturul a zburat în jos cu viteză și a prins unul din pui. L-a luat cu el. Mereu de atunci, oricând Vulturul apare, găsește Găina scurmând în nisip să găsească acul.

When Eagle came the next day, she found Hen scratching in the sand, but no needle. So Eagle flew down very fast and caught one of the chicks. She carried it away. Forever after that, whenever Eagle appears, she finds Hen scratching in the sand for the needle.


Când umbra aripii Vulturului apare pe pământ, Găina îi avertizează pe pui. “Fugi de pe pământul gol și uscat.” Și ei răspund: “Nu suntem proști. Vom fugi.”

As the shadow of Eagle’s wing falls on the ground, Hen warns her chicks. “Get out of the bare and dry land.” And they respond: “We are not fools. We will run.”


Written by: Ann Nduku
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Carmen Onuorah
Language: Romanian
Level: Level 3
Source: Hen and Eagle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF