Download PDF
Back to stories list

Enkoko N’ Ekikongoro Chicken and Millipede Kuku na Jongoo

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Kobusinge Gertrude

Language Rutooro

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Enkoko n’ekikongoro bakab bali banywa ni. Buli kimu kyalengahoga kasinga kigenzi kyakyo. Kiro kimu bakacwamu kuzaana omupiira nukwo barole nooha akusinga.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.

Kuku na Jongoo walikuwa marafiki. Ila walikuwa wanashindana kila mara. Siku moja wakaamua kucheza mpira wa miguu ili waweze kubaini nani alikuwa mchezaji bora zaidi.


Bakagenda omukizaniro batandika kuzaano. Enkoko ekaba ine obwangu baitu ekikongoro kyakizahoga. Enkoko ekasamba omumpiira hara baitu ekinkongoro kikagusamba hara muno. Aho wankoko akatandika kuturuma.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.

Wakaenda uwanjani na wakaanza kucheza. Kuku alikuwa na kasi ila Jongoo alikuwa na kasi zaidi. Kuku alipiga mpira mbali, ila Jongoo alipiga mbali zaidi. Kuku akaanza kupandwa na hasira.


Bakacwamu kuteera obwiina. Ekikongoro nikyo kyabandize kukwata goolo. Enkoko ekateeba goolo emu. Hanyuma bwahikira wankoko kukwata goolo.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.

Wakaamua kupigiana penati. Jongoo akaenda golini. Kuku alifunga goli moja pekee. Ikawa zamu ya kuku kwenda golini.


Kikongoro akaasamba omumpira yanywisa goolo. Ekikongoro yacanga akakodyo yateeba endi. Kikongoro yateebesa omutwe. Kikongoro yateeba goolo itaano.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

Jongoo alipiga mpira akafunga. Jongoo akapiga chenga akafunga. Jongoo akapiga kichwa akafunga. Jongoo akafunga magoli matano.


Enkoko ekakwatwa ekiniga habwokusigwa. Ekaba eri muzaani mubi. Ekikongoro kyatandika kusekereza muywaniwe habwo akaba atandikire kukora akavuyo.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

Kuku akakasirika kwa kuwa amefungwa. Hakuwa mshindani mzuri. Jongoo akaanza kucheka kwa sababu rafiki yake alikuwa analalamika.


Enkoko ekaba ebihirwe muno nukwo yayesama yamira ekikongoro.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

Kuku alipatwa na hasira kiasi kwamba akafungua mdomo wake mkubwa na akammeza Jongoo.


Wankoko obwakaba nagaruka omuka yatangatangana nyina kikongoro. Yamukagaza ati. Tombainire omwana wange? Enkoko etagarukemu kintu kyona. Nyina kikongoro akeralikirra muno.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.

Kuku alipokuwa anarudi nyumbani alikutana na Mama yake Jongoo. Mama Jongoo akamuuliza, “Umemwona mwanangu?” Kuku hakujibu kitu. Mama Jongoo akapatwa na wasiwasi.


Hanyima nyina kikongoro akahuurra akaraka kataito. “Mau njuna!” Nyina kikongoro akamagamaga nahuliriza nokwegendesereza. Iraka likaba niriruga munda ya’Wankoko.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.

Mama Jongoo akasikia sauti kwa mbali. “Nisaidie mama!” ile sauti ililia. Mama Jongoo akaangalia huku na kule na kusikiliza kwa makini. Sauti ilitokea tumboni mwa kuku.


Nyina kikongoro yateera empamo, “Wekonyeze amaani goona mwana wange!” Ekikongoro nikisisobora kurugwamu ekinunko kandi nokusarra. Enkoko ekatandika kwehurra kubi.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.

Mama Jongoo alipiga kelele, “Tumia nguvu yako ya kipekee mwanangu!” Majongoo wanaweza kutoa harufu mbaya na ladha ya ajabu. Kuku akaanza kujisikia mgonjwa.


Enkoko ekebijagura, yamira kandi yacwa orucwanta. Yayesemura kandi yakorra. Yakorra muno. Ekikongoro nikitama!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!

Kuku akabeuwa. Akameza mate na kutema. Halafu akapiga chafya na kukohoa. Akakohoa tena. Jongoo alimfanya ajisikie vibaya.


Enkoko ekakorra kuhikya obu yaihireyo ekikogoro ekyekaba emizire. Nyina kikongoro n’omwana bayekurra, batemba omuti kwesereka.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

Kuku alikohoa, hadi akamtema jongoo aliyekuwa tumboni mwake. Mama Jongoo na mwanaye wakakwea mti kujificha.


Kuruga kasumi ako, Wankoko na Kikongoro bafooka banyanzigwa.

From that time, chickens and millipedes were enemies.

Tangu hapo, Kuku na Jongoo ni maadui.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Kobusinge Gertrude
Language: Rutooro
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF