Download PDF
Back to stories list

Embusi, Embwa n’Eῃombe Goat, Dog, and Cow Mbuzi, Mbwa na Ng'ombe

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Nawibo Irene

Language Lunyole

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Wambusi, Wambwa, ni Waŋombe baali bameeri abeene.Oludaalo lulala batiina hu lugendo mu takisi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

Mbuzi, Mbwa na Ng’ombe walikuwa marafiki wa karibu sana. Siku moja walisafiri kwa teksi.


Niboola hu njagamo y’olugendo lwawe,Dereefa gabasunga ohusasula ebbesa ej’olugendo lwawe. Waŋombe gasasula ebbeesa jije.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Walipofika mwisho wa safari yao, dereva aliwaomba walipe nauli zao. Ng’ombe alilipa nauli yake.


Wambwa gasasula ejibitamo ŋadidiri olw’ohutaba n’ebbeesa eswanire erala.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

Mbwa alilipa zaidi kidogo kwa sababu hakuwa na pesa taslimu.


Derefa aba kogenda huŋa Wambwa bbalansi wuwe,Wambusi nga aduluma aŋawula husasula hiitu hyosi .

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

Dereva alipokaribia kumpa Mbwa chenji yake, Mbuzi alitoroka bila kulipa chochote.


Dereefa galuŋa bugali. Gafuga gatiina nataŋaaye Wambwa bbalansi wuwe.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

Dereva alikasirika sana. Aliondoka bila kumrudishia Mbwa chenji yake.


Ehyo cehigima na hatyane Wambwa adulumiriranga ena motoka. Aba alegeesa mugati ohufaania Derefa owamulyaha bbalansi wuwe.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Hiyo ndiyo sababu hadi leo Mbwa hukimbiza magari ili achungulie ndani kuona kama atampata dereva mwenye chenji yake.


Hisi Wambusi olwaŋulira ohululuma hwe motoka, gedulumira. Aba atya ohumuŋamba.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

Mbuzi hukimbia anaposikia mlio wa gari. Anaogopa atakamatwa kwa kutolipa nauli.


Ne Waŋombe safayo emotoka niyiija. Gehumbira n’asala oluguudo. Amanyire ati gasasula ebbeesa j’olugendo bbechwi!

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Na Ng’ombe hababaiki gari likiwa linakuja. Ng’ombe huvuka barabara bila wasiwasi kwa sababu anajua alilipa nauli yake yote.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Nawibo Irene
Language: Lunyole
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF