Download PDF
Back to stories list

Ra Robi olujo biako rii adu? Why hippos have no hair Kwa nini Viboko Hawana Nywele

Written by Basilio Gimo, David Ker

Illustrated by Carol Liddiment

Translated by Andrua O’du Cezerita

Language Ma'di

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Oduzi alu ito ri koya meri tisi.

One day, Rabbit was walking by the riverside.

Siku moja, Sungura alikuwa akitembea pembeni ya mto.


Robi isa naa kupi vua ka ana ayise luso ri nya.

Hippo was there too, going for a stroll and eating some nice green grass.

Kiboko alikuwepo pia, akitembea huku akila majani mazuri ya kijani.


Robi ondre ito ni naa ni kuru, andraunzi, otipa ito ito a panidri. Ho oza ere! “Nyirobi, indre imba mapa nidri ni kuya?”

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t you see that you’re stepping on my foot?”

Kiboko hakumwona Sungura na kwa bahati mbaya akaukanyaga mguu wa Sungura. Sungura akaanza kumpigia Kiboko kelele. “We Kiboko huoni kama umeukanyaga mguu wangu?”


Robi ojo nyidemani kiza, mide andiruku nyebemani ra ma ozi. Ki ito eri kuru, oza Robi nidri: “Nyide ta dii andidru! Oduzi alu, nyindrea madrira! Nyima uhwera!”

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re going to pay!”

Kiboko akamwomba Sungura msamaha, “Samahani, sikukuona, tafadhali nisamehe!” Lakini Sungura hakukubali na akaendelea kumbwatukia Kiboko, “Umefanya makusudi! Kuna siku utakiona, na nitakulipizia!”


Naivu ito oya aci dri, ojo aci ni, “nyiya nyigwe Robi ni jo efu angwe ayise nyare rai, otu ma pani!” Aci ai, “unziku ma ozi. Midea ondi nyajokaa tediani.”

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn Hippo when she comes out of the water to eat grass. She stepped on me!” Fire answered, “No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you ask.”

Sungura alienda kumtafuta moto na akamwambia, “Nenda, ukamchome Kiboko akitoka majini kuja kula majani. Alinikanyaga!” Moto ukajibu, “Hakuna tatizo, rafiki yangu Sungura, nitafanya ulichoniomba kufanya.”


Oluga, Robi efu eyiasi angwe, ido ka ana ayise nya, mgbwesa aci omvu: “Bila!” Ido Robia bini gweka.

Later, Hippo was eating grass far from the river when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The flames began to burn Hippo’s hair.

Baadaye, Kiboko alikuwa akila majani mbali na mto, aliposhtuka moto umelipuka. Miale ya moto ikaanza kuzichoma nywele za Kiboko.


Robi ori ooka, vua ofe eyia. Bi Robi dri ogwe yote pi, Robi olu koo: “Mabi ogwe acisipi! Nyigwe mabini ra, mabi oe iyo, mabi loso, loso dii.”

Hippo started to cry and ran for the water. All her hair was burned off by the fire. Hippo kept crying, “My hair has burned in the fire! My hair is all gone! My beautiful hair!”

Kiboko akaanza kulia na kukimbilia kwenye maji. Nywele zake zote zilikuwa zimeungua na moto. Kiboko aliendelea kulia, “Nywele zangu zimeungua na moto! Nywele zangu zote zimeisha! Nywele zangu nzuri!”


Dii ra bodia Robi oya kare lolu eyi ako riiga kurii. Adri kokoako, kojo a Aci ka anigwe. Ito a asi engwi engwi egbwe Robia gweka sii, ojo: “Mingwi madria tini ra!”

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned. And to this day, for fear of fire, the hippo never goes far from the water.

Sungura alikuwa na furaha kwa kuwa nywele za Kiboko ziliungua. Hadi leo kwa kuogopa moto, Kiboko hawezi kwenda mbali na maji.


Written by: Basilio Gimo, David Ker
Illustrated by: Carol Liddiment
Translated by: Andrua O’du Cezerita
Language: Ma'di
Level: Level 2
Source: Why hippos have no hair from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 2 stories:
Options
Back to stories list Download PDF