Download PDF
Back to stories list

Sukuri seku Yugu Hen and Eagle Kuku na Tai

Written by Ann Nduku

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Jonathan Aloro Nyaga, Aga Khan Foundation

Language Kakwa

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kaju ‘bero na, ku Sukuri seku Yugu saka ku gele ku toli’ba ku kpenya ku’de kilo. Kara konda kuliyata kine giri kugele. Kpenya na ŋiyoro ku kopuko de bayi kasi ko ididiŋiini.

Once upon a time, Hen and Eagle were friends. They lived in peace with all the other birds. None of them could fly.

Hapo zamani za kale, Kuku na Tai walikuwa marafiki. Waliishi kwa amani na ndege wengine. Hakuna kati yao aliyeweza kupaa.


Luŋa le’de gele, kana a’dukia rile. Yugu utuji pajo i galadu na nyosu. Lepe yite iboni ku a kanya. “Kiko le’de laga lo woworoniki wulewule kata!” Yugu lo kuliya.

One day, there was famine in the land. Eagle had to walk very far to find food. She came back very tired. “There must be an easier way to travel!” said Eagle.

Kuna siku njaa ilitokea. Ikamlazimu Tai kutembea umbali mrefu kutafuta chakula. Alirudi akiwa amechoka sana. “Lazima kuwe na njia rahisi ya kusafiri!” Tai alisema.


Ibona toto naga ana’bu, Sukuri a yo’yurame laga a lo’bu. Lepe apoki ipependa na kupi ti kpenya laga worisi kasi kara laga atatuwa kilo. “Kuyi ripe kuwo kugele kaya kupi kinie,” lepe na kuliya. “’Diya yi i woworo wulewule.”

After a good night’s sleep, Hen had a brilliant idea. She began collecting the fallen feathers from all their bird friends. “Let’s sew them together on top of our own feathers,” she said. “Perhaps that will make it easier to travel.”

Baada ya usingizi mnono wa usiku, Kuku alijiwa na wazo zuri sana. Akaanza kukusanya manyoya yaliyodondoka kutoka kwa ndege wenzao. “Tuyashonee haya manyoya juu ya manyoya yetu,” Kuku alisema. “Labda itaturahisishia kusafiri.”


I bileji katayu, Yugu laga ku libira ‘du, kuwa de lepe nyelo ‘doya riba na anje. Wuleŋa gele lepe a ŋiyoro kaŋo ku kopuko naga a na’bu na’bu a koloro sukuri kayu. Sukuri tete akanya riba na. Lepe a koloki libiralo i kabati kiyu duga utu i koku yu ku derakinda ŋaji kanye kilo ‘dilo.

Eagle was the only one in the village with a needle, so she started sewing first. She made herself a pair of beautiful wings and flew high above Hen. Hen borrowed the needle but she soon got tired of sewing. She left the needle on the cupboard and went into the kitchen to prepare food for her children.

Tai pekee ndiye aliyekuwa na sindano kijijini, kwa hiyo akaanza kushona wa kwanza. Akajitengenezea mabawa mawili mazuri na akapaa juu ya kuku. Kuku aliazima sindano lakini akachoka kushona baada ya muda mfupi. Akaacha sindano kabatini na akaenda jikoni kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wake.


‘Bo ku’de kilo kpenya ameri Yugu i ŋiyoro yu. Kara a magu Sukuri i tikinda nase libira lo se kukundi kopuko kase. Wuleŋa kpenya rodi apoki iŋiŋiyutu i’diko yu.

But the other birds had seen Eagle flying away. They asked Hen to lend them the needle to make wings for themselves too. Soon there were birds flying all over the sky.

Lakini ndege wengine walimwona Tai akipaa. Wakamwomba Kuku awaazime sindano ili nao wajishonee mabawa pia. Muda si mrefu ndege wakawa wamepaa na kuzagaa anga zima.


Kpenyati na teyitundo libira a’dute na, aku momorani Sukuri i ‘baa yu. Kuwa de ŋaji ti lepe kine a’dumara libiralo i bironiki, kara akoloki libiralo i sinyaki kata.

When the last bird returned the borrowed needle, Hen was not there. So her children took the needle and started playing with it. When they got tired of the game, they left the needle in the sand.

Ndege wa mwisho aliporudisha sindano aliyoazima, Kuku hakuwepo. Kwa hiyo watoto wake wakachukua sindano na wakaanza kuichezea. Walipochoka na mchezo wao, wakaiacha sindano kwenye mchanga.


Inu lu’baŋa de, Yugu ayite. Lepe lepe a magu libira lonye lo kuSukindi kupi laga a kpokpoyiga kanye woro yu kile. Sukuri aga ‘yu libira lo i koku yu, lepe kaga’yu i ‘baa kata yu. ‘Bo libira lo aku riye.

Later that afternoon, Eagle returned. She asked for the needle to fix some feathers that had loosened on her journey. Hen looked on the cupboard. She looked in the kitchen. She looked in the yard. But the needle was nowhere to be found.

Baadaye jioni Tai akarudi. Akaomba sindano ili aweze kushona baadhi ya manyoya yaliyokuwa yameanza kulegea alipokuwa safarini. Akaangalia kwenye kabati. Akaangalia jikoni. Akaangalia uani. Ila sindano haikupatikana.


“Inga tikina luŋa gele,” Sukuri na ma’yu mugu ku Yugu. “Do bulo sukindo kopuko konu kine modo ŋiyoro konu ga’yu na nyosu yu ‘do.” “Luŋa gele ‘du,” Yugu lo kuliya. “Kudo aku riyo libira liyolo, do i titikinda na ŋiro nonu naga gele na arope.”

“Just give me a day,” Hen begged Eagle. “Then you can fix your wing and fly away to get food again.” “Just one more day,” said Eagle. “If you can’t find the needle, you’ll have to give me one of your chicks as payment.”

“Nipatie siku moja,” Kuku alimwomba Tai. “Halafu utaweza kushona bawa lako na kuruka tena kwenda kutafuta chakula.” “Siku moja tu,” alisema Tai. “Kama hutaipata sindano, itabidi unipe kimoja cha vifaranga vyako kama malipo.”


Loŋa lo bo lo kuyeŋundi, lepe a ku momorani Sukuri kunu kokodu kaana i sinyaki kata yu ‘bo libira lo ‘bayi. Kuwa de Yugu asurunda kani i tore na Sukuri gele na kini duga’do ‘dokoro lepe. Ŋiyu ilu luŋa de tojo i tinade, kuYugu lo poonda, lepe momorani Sukuri kunu kokodu kaana isinyaki kata yu.

When Eagle came the next day, she found Hen scratching in the sand, but no needle. So Eagle flew down very fast and caught one of the chicks. She carried it away. Forever after that, whenever Eagle appears, she finds Hen scratching in the sand for the needle.

Tai aliporudi siku iliyofuata, alimkuta Kuku akichakura mchangani, ila hakukuwa na sindano. Kwa hiyo Tai alishuka kwa kasi na kukwapua kifaranga kimoja. Akaondoka nacho. Tangu hapo, kila Tai anapojitokeza humkuta Kuku akichakura kwenye mchanga akitafuta sindano.


Ku kodudo na kopukoni na Yugu na ‘duu, Sukuri tepijo torila kanye kine, “Yoŋeta ‘beri kaŋo i kaa naga renjele na ku a natiyo kaŋo.” Duga kara rugo adi, “Yi ani gbo’da mamalini. Yi wowoke.”

As the shadow of Eagle’s wing falls on the ground, Hen warns her chicks. “Get out of the bare and dry land.” And they respond: “We are not fools. We will run.”

Kila kivuli cha mabawa ya Tai kinapoonekana ardhini, Kuku huwatahadharisha vifaranga vyake. “Tokeni kwenye eneo la wazi.” Na wanajibu: “Sisi si wajinga. Tutakimbia.”


Written by: Ann Nduku
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Jonathan Aloro Nyaga, Aga Khan Foundation
Language: Kakwa
Level: Level 3
Source: Hen and Eagle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF