Download PDF
Back to stories list

Zama is great! Zama ni mkubwa! Zama is great!

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Read by Darshan Soni

Language English

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Mdogo wangu anachelewa kuamka. Mimi naamka mapema kwa sababu mimi ni mkubwa!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!


I am the one who lets in the sun.

Mimi ndiye ninayeruhusu jua kuingia ndani.

I am the one who lets in the sun.


“You’re my morning star,” says Ma.

“Wewe ni nyota wangu wa asubuhi,” anasema mama.

“You’re my morning star,” says Ma.


I wash myself, I don’t need any help.

Naoga mwenyewe, sihitaji msaada.

I wash myself, I don’t need any help.


I can cope with cold water and blue smelly soap.

Naweza kustahimili maji ya baridi na sabuni ya bluu inayonukia.

I can cope with cold water and blue smelly soap.


Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Mama ananikumbusha, “Usisahau kupiga mswaki.” Namjibu, “Kamwe, sio mimi!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”


After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Baada ya kuoga, nawasalimu babu na shangazi, na kuwatakia siku njema.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.


Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Najivisha nguo mwenyewe. “Mimi ni mkubwa sasa mama,” ninamwambia.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.


I can close my buttons and buckle my shoes.

Ninaweza kufunga vishikizo na kurekebisha viatu vyangu.

I can close my buttons and buckle my shoes.


And I make sure little brother knows all the school news.

Na ninahakikisha mdogo wangu anapata taarifa zote za shule.

And I make sure little brother knows all the school news.


In class I do my best in every way.

Darasani najitahidi sana katika kila kitu.

In class I do my best in every way.


I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Ninafanya hivi vitu vyote vizuri kila siku. Ila kitu ninachokipenda sana ni kucheza na kucheza.

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Read by: Darshan Soni
Language: English
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF