Sagor för barn på svenska

Sagor för barn på svenska är ett gratis utbildningsmaterial som främjar läs- och språkinlärning i hemmet, skolan och samhället. Hela 40 sagor från African Storybook finns tillgängliga med text och ljud på svenska och de mest vanligt förekommande språken och dialekterna i Sverige. Dela dem gärna!