Back to stories list

Ibhola Yam Ebomvu Ibhola Lami Elibomvu Ibhola Yam Ebomvu My red ball

Written by Marion Drew

Illustrated by Marion Drew

Translated by Kholeka Mabeta

Language Xhosa

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ibhola.

Ibhola.

Ibhola.

Ball.


Ibhola yam.

Ibhola lami.

Ibhola yam.

My ball.


Ibhola yam ebomvu.

Ibhola lami elibomvu.

Ibhola yam ebomvu.

My red ball.


Ibhola yam enkulu, ebomvu.

Ibhola lami elikhulu, elibomvu.

Ibhola yam enkulu, ebomvu.

My big red ball.


Ndiyakhaba.

Ngiyakhahlela.

Ndiyakhaba.

I kick.


Ndikhaba ibhola yam.

Ngikhahlela ibhola lami.

Ndikhaba ibhola yam.

I kick my ball.


Ndikhaba ibhola yam ebomvu.

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu.

Ndikhaba ibhola yam ebomvu.

I kick my red ball.


Ndiyikhaba kakhulu ibhola yam ebomvu!

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu kakhulu!

Ndiyikhaba kakhulu ibhola yam ebomvu!

I kick my red ball hard!


Phi?

Liphi manje?

Phi?

Where?


Iphi ibhola yam?

Liphi ibhola lami?

Iphi ibhola yam?

Where is my ball?


Iphi ibhola yam ngoku?

Liphi ibhola lami manje?

Iphi ibhola yam ngoku?

Where is my ball now?


Iphi ibhola yam ebomvu ngoku?

Liphi ibhola lami elibomvu manje?

Iphi ibhola yam ebomvu ngoku?

Where is my red ball now?


Iphezulu.

Naliya.

Iphezulu.

It is up.


Iphezulu kakhulu.

Phezulu.

Iphezulu kakhulu.

It is high up.


Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni.

Phezulu esibhakabhakeni.

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni.

It is high up in the sky.


Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni, ngaphaya kwenyanga. Imkile!

Ngabe lidlule inyanga? Ngubani owaziyo?

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni, ngaphaya kwenyanga. Imkile!

It is high up in the sky. It is over the moon. It is gone!


Written by: Marion Drew
Illustrated by: Marion Drew
Translated by: Kholeka Mabeta
Language: Xhosa
Level: Level 1
Source: My red ball from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF