Back to stories list

Juffrou Akinyi Teacher Akinyi

Written by Lawrence A. Konjuro

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Karien van Wyk

Language Afrikaans

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Hierdie is my onderwyseres. Haar naam is juffrou Akinyi. Sy is baie lief vir my.

This is my teacher. Her name is Teacher Akinyi. She loves me a lot.


Juffrou Akinyi leer vir ons van die alfabet en die vokale. Ek kan die klanke a, e, i, o, u sê.

Teacher Akinyi teaches us the alphabet and the vowels. I can say the letters a, e, i, o, u.


Juffrou Akinyi het ons geleer van die kleure rooi, blou, groen, geel en swart.

Teacher Akinyi has taught us the colours red, blue, green, yellow, and black.


Tydens slaaptyd sing juffrou Akinyi vir ons ‘n wiegieliedjie.

During nap time Teacher Akinyi sings us to sleep. She sings a lullaby to us.


Die liedjie gaan so: “Goue sluimer gee vir ons jou oë, Glimlagte wag vir jou in jou droom. Slaap sag, liefling, moenie huil. En ek sal vir jou ‘n soet wiegieliedjie sing.”

The lullaby goes like this: Golden slumber give your eyes Smiles await you when you rise Sleep pretty darlings, do not cry And I’ll sing you a sweet lullaby.


Juffrou Akinyi ken baie stories. Sy vertel vir ons verskillende stories elke dag van die week.

Teacher Akinyi knows many stories. She tells us a different story each day of the week.


Op Maandae vertel sy vir ons stories oor goeie mans.

On Monday, she tells us stories about great men.


Op Dinsdae vertel sy vir ons stories oor goeie vrouens.

On Tuesday, she tells us stories about great women.


Op Woensdae vertel sy vir ons stories oor verskillende vervoermiddels.

On Wednesday, she tells us stories about means of transport.


Op Donderdae vertel sy vir ons stories oor boerdery.

On Thursday, she tells us stories about farming.


Op Vrydae vra juffrou Akinyi dat ons, ons eie stories vir die klas vertel.

And on Friday, Teacher Akinyi asks us to tell our own stories to the class.


Ons onderwyseres is die beste juffrou in die wêreld! As ek groot is wil ek net soos juffrou Akinyi wees.

Our teacher is the best teacher in the world! When I grow up, I want to be like Teacher Akinyi.


Written by: Lawrence A. Konjuro
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Karien van Wyk
Language: Afrikaans
Level: Level 2
Source: Teacher Akinyi from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF