Download PDF
Back to stories list

Koning Kaja en Sy Dogter Koning Kaja en Sy Dogter King Kayanja and his daughter

Written by Amana Yunus

Illustrated by Natalie Propa

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 4

Narrate full story


Lank gelede was daar ’n koning genaamd Kaja. Hy het in ’n paleis gewoon saam met die koningin en hulle dogter, Prinses Apenyo.

Lank gelede was daar ’n koning genaamd Kaja. Hy het in ’n paleis gewoon saam met die koningin en hulle dogter, Prinses Apenyo.

Long, long ago there was a king called Kayanja. He lived in a palace with the queen and their daughter, princess Apenyo. Princess Apenyo was such a beautiful young woman that every man wanted to marry her. But king Kayanja demanded a very high bride price for the princess.


Naby Koning Kaja se kasteel het hoofman Aloeda die Grote gebly. Hy is “Die Grote” genoem omdat almal in die buurt hom gehoorsaam het. (Hy was baie wreed as iemand nie na hom geluister het nie!)

Naby Koning Kaja se kasteel het hoofman Aloeda die Grote gebly. Hy is "Die Grote" genoem omdat almal in die buurt hom gehoorsaam het. (Hy was baie wreed as iemand nie na hom geluister het nie!)

Near king Kayanja's palace lived a chief called Aludah the Great. He was called "the Great" because everybody in the neighbourhood obeyed him. (He was very violent to anyone who disobeyed him!) Chief Aludah's wife had recently died of malaria and he wanted another wife.


Die vet ou hoofman gaan uiteindelik na Koning Kaja toe om ’n bruidskat vir die jong prinses aan te bied.

Die vet ou hoofman gaan uiteindelik na Koning Kaja toe om ’n bruidskat vir die jong prinses aan te bied.

So the fat old chief went to king Kayanja to offer bride wealth for the young princess. While the two men were discussing the price, the maid Kakembo overheard their conversation. Maid Kakembo was very close to princess Apenyo.


Hoofman Aloeda het ingestem om die helfte van sy rykdom aan Koning Kaja te gee. Dit het ’n naald ingesluit wat ook deel van die bruidskat sou wees.

Hoofman Aloeda het ingestem om die helfte van sy rykdom aan Koning Kaja te gee. Dit het ’n naald ingesluit wat ook deel van die bruidskat sou wees.

Chief Aludah agreed to give half of his wealth to king Kayanja, including a needle, which was also part of the bride price. Preparations were made in secret for the wedding between chief Aludah and princess Apenyo. The king knew that his daughter would not be happy with this decision.


’n Week voor die koninklike bruilof het Kembo na Prinses Apenyo toe gegaan.

’n Week voor die koninklike bruilof het Kembo na Prinses Apenyo toe gegaan.

One week before the royal wedding day, maid Kakembo approached Apenyo. "My dear princess, your father has organised your wedding with Chief Aludah, and it will take place in one week," said Kakembo.


Prinses Apenyo was geskok. Sy het nie geweet wat om te doen nie.

Prinses Apenyo was geskok. Sy het nie geweet wat om te doen nie.

Princess Apenyo was shocked and at first didn't know what to do. Then she thought, "I will never marry chief Aludah, that fat old man. Never! I must hurry to Trevor and see what he can do before it's too late." Trevor was princess Apenyo's boyfriend.


Daardie aand sluip Apenyo uit die paleis uit. As haar pa uitvind waarheen sy gaan, sou hy baie kwaad wees.

Daardie aand sluip Apenyo uit die paleis uit. As haar pa uitvind waarheen sy gaan, sou hy baie kwaad wees.

That night Apenyo crept out of the palace. If her father discovered where she was going he would be very angry. She ran through the thick, dark forest over rocks and shrubs, until she finally reached her Trevor. When she arrived at his house she was tired, hungry, and thirsty.


“My lief, waarom het jy so ver gehardloop? Alleen, hierdie tyd van die nag?” het Trevor gevra.

"My lief, waarom het jy so ver gehardloop? Alleen, hierdie tyd van die nag?" het Trevor gevra.

"My love, why have you run all this long distance alone and at such a time of night?" asked Trevor. He fetched drinking water for her and allowed her to rest. Trevor could not settle down while he waited for Apenyo to talk.


“My liewe prinses, wat is fout?” het Trevor gevra.

"My liewe prinses, wat is fout?" het Trevor gevra.

"My dear princess, what is the problem?" asked Trevor. Apenyo breathed heavily and said sadly, "My father wants to marry me off to chief Aludah the Great. But I can't marry that horrible man. Trevor, I want to marry you even if you are poor. I am ready to suffer. I love you."


“Maar prinses, ek het niks om vir jou bruidskat te gee nie. Jy weet ek is ’n arm man,” het Trevor gesê.

"Maar prinses, ek het niks om vir jou bruidskat te gee nie. Jy weet ek is ’n arm man," het Trevor gesê.

"But princess, I have nothing to pay as your bride price, you know I'm a poor boy." cried Trevor. Apenyo replied, "I know, but it's only you I can get married to." She thought for a while and said, "Let's go to Kategga the boat man to sail us to the other side of the river. That way we can escape and my father will never find us."


By die paleis, het Koning Kaja van die prinses se verdwyning uitgevind. Hy het sy onderdane beveel om oral in die dorp na haar te gaan soek. Die koning se wagte, soldate en al die ander mense het gesoek, maar hulle kon die prinses nêrens kry nie.

By die paleis, het Koning Kaja van die prinses se verdwyning uitgevind. Hy het sy onderdane beveel om oral in die dorp na haar te gaan soek. Die koning se wagte, soldate en al die ander mense het gesoek, maar hulle kon die prinses nêrens kry nie.

Back at the palace, king Kayanja had discovered Princess Apenyo's disappearance and ordered his subjects to search for her everywhere in the village. The king's guards, soldiers, and everyone else searched, but they couldn't find Princess Apenyo. They went back to the King and told him Apenyo was nowhere to be seen. "Then go to the bush and search," King Kayanja ordered. He was very annoyed.


Soos Prinses Apenyo en Trevor na die rivier toe gehardloop het, het donker wolke in die lug begin saampak. ’n Groot storm was op pad.

Soos Prinses Apenyo en Trevor na die rivier toe gehardloop het, het donker wolke in die lug begin saampak. ’n Groot storm was op pad.

As Princess Apenyo and Trevor hurried to the riverbank, dark clouds began gathering in the sky. A heavy storm was coming.


Kategga, die bootsman, was besig om sy boot vas te meer toe die paartjie aankom. Trevor het vir Kategga gevra om hulle oor die rivier te roei.

Kategga, die bootsman, was besig om sy boot vas te meer toe die paartjie aankom. Trevor het vir Kategga gevra om hulle oor die rivier te roei.

Kategga the boatman was mooring his boat when the young couple approached him. Trevor asked Kategga to row them across the river. Kategga refused to accept, explaining that a heavy storm was fast approaching, and it would be too dangerous.


Trevor het daarop aangedring en verduidelik hoekom hulle anderkant moes kom. Hy steek toe sy hand diep in sy sak en haal ’n muntskulp uit om vir Kategga te gee.

Trevor het daarop aangedring en verduidelik hoekom hulle anderkant moes kom. Hy steek toe sy hand diep in sy sak en haal ’n muntskulp uit om vir Kategga te gee.

Trevor insisted and explained to Kategga why they must cross. He then put his hand deep in his pocket and took out a cowrie shell to give to Kategga. When Kategga heard their story and saw the beautiful shell, he felt sorry for them. He agreed to row them across the river in spite of the weather.


Kategga het die boot nader gesleep en gesê hulle moet inklim. Hy tel toe sy spane op en begin roei.

Kategga het die boot nader gesleep en gesê hulle moet inklim. Hy tel toe sy spane op en begin roei.

Kategga pulled the boat near the bank and told them to get in. He then picked his oars and began rowing. When king Kayanja and chief Aludah reached the bank, they saw the three people in the boat. They realised that the young lovers had escaped.


Swaar winde het die boot geskommel. Kategga kon dit naderhand nie meer beheer nie. Koning Kaja het uitgeroep, “Apenyo, kom asseblief terug! Ek het jou vergewe en sal julle nie straf nie.” Maar dit was te laat. Die boot het omgekantel en al drie die mense het in die rowwe water geval en verdrink.

Swaar winde het die boot geskommel. Kategga kon dit naderhand nie meer beheer nie. Koning Kaja het uitgeroep, "Apenyo, kom asseblief terug! Ek het jou vergewe en sal julle nie straf nie." Maar dit was te laat. Die boot het omgekantel en al drie die mense het in die rowwe water geval en verdrink.

Heavy winds rocked the boat and Kategga could no longer control it. King Kayanja shouted: "Apenyo, please come back! I have forgiven you and will never punish you or Trevor." But it was too late. The boat tipped over and the three people were thrown into the wild water. They all drowned. After that day, everyone in king Kayanja's kingdom could marry anyone they wanted, rich or poor.


Written by: Amana Yunus
Illustrated by: Natalie Propa
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level 4
Source: King Kayanja and his daughter from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF