Back to stories list

Ek Hou Van Lees Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ek hou van lees.

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Vir wie kan ek lees?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


My sussie slaap.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Vir wie kan ek lees?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


My ma en ouma is besig.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Vir wie kan ek lees?

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


My pa en oupa is besig.

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Vir wie kan ek lees?

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF