Back to stories list

Що сказала сестра Вузі Słowa siostry Vusi

Written by Nina Orange

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nataliia Naiavko

Read by Oksana Duchak, Khrystyna Marenych, Nataliia Naiavko, Nataliya Tyshchuk

Language ukraiński

Level Level 4

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Одного ранку бабуся сказала Вузі: “Вузі, віднеси це яйце батькам. Вони хочуть спекти великий торт на весілля твоєї сестри.”

Pewnego wczesnego poranka babcia Vusi zwróciła się do chłopca: „Vusi, proszę weź to jajko i zanieś je swoim rodzicom. Rodzice chcą upiec wielki tort na ślub Twojej siostry”.


По дорозі до батьків Вузі зустрів двох хлопців, які збирали фрукти. Один хлопець забрав яйце у Вузі і кинув його об дерево. Яйце розбилося.

W drodze do rodziców Vusi spotkał dwóch chłopców, którzy zbierali owoce. Jeden z nich zabrał Vusi jajko i rzucił nim w drzewo. Jajko rozbiło się.


“Що ти наробив? - крикнув Вузі, - це яйце було для торта. А торт був на весілля моєї сестри. Що скаже моя сестра, коли не буде весільного торта?”

„Coś ty zrobił?” – krzyknął Vusi. „To jajko miało być na tort na ślub mojej siostry. Co powie moja siostra gdy nie będzie tortu?”


Хлопцям стало соромно за те, що вони дражнили Вузі. “Ми не можемо допомогти з тортом, але ось ціпок для твоєї сестри,” - сказав один хлопець. Вузі продовжив свою подорож.

Chłopcy poczuli się głupio. „Niestety nie możemy pomóc Ci z tortem, ale proszę weź ten kij dla swojej siostry”- powiedział jeden z nich. Vusi wyruszył w dalszą podróż.


По дорозі він зустрів двох чоловіків, які будували будинок. “Можна ми використаємо цей міцний ціпок?” - запитав один чоловік. Але ціпок був недостатньо міцний і зламався.

Po drodze spotkał dwóch mężczyzn, którzy budowali dom. „Czy możemy użyć tego kija?” – zapytał jeden z nich. Kij nie był jednak wystarczająco mocny i złamał się.


“Що ви наробили? - закричав Вузі, - цей ціпок був подаруноком для моєї сестри. Хлопці, які збирали фрукти, дали мені ціпок, бо вони розбили моє яйце для торта. Торт був на весілля моєї сестри. Тепер немає ні яйця, ні торта, ні подарунка. Що скаже моя сестра?”

„Co zrobiliście?” – krzyknął Vusi. „Ten kij był prezentem dla mojej siostry. Zbieracze owoców dali mi ten kij, bo rozbili jajko na tort. Tort miał być na ślub mojej siostry. A teraz nie mam ani jajka, ani tortu, ani prezentu. Co powie moja siostra?”


Будівельникам стало соромно за те, що вони зламали ціпок. “Ми не можемо допомогти з тортом, але ось солома для твоєї сестри,” - сказав один чоловік. Вузі продовжив свою подорож.

Robotnicy poczuli się głupio: „Nie możemy pomóc Ci z tortem, ale proszę weź tę słomę na dach dla swojej siostry.” Vusi powędrował dalej.


По дорозі Вузі зустрів фермера і корову. “Яка смачна солома; можна я скуштую?” - запитала корова. Але солома була така смачна, що вона всю її з’їла!

Po drodze Vusi spotkał rolnika z krową. „Ta słoma wygląda tak smakowicie, czy mogę skubnąć?” – zapytała krowa. Krowa zjadła całą słomę, bo słoma była bardzo smaczna!


“Що ти наробила? - закричав Вузі, - ця солома була подарунком для моєї сестри. Будівельники дали мені солому, бо вони зламали ціпок, який мені дали хлопці, що збирали фрукти. Хлопці дали мені ціпок, бо вони розбили яйце для торта моєї сестри. Торт був на весілля моєї сестри. Тепер немає ні яйця, ні торта, ні подарунка. Що скаже моя сестра?”

„Coś ty zrobiła?” – krzyknął Vusi. „To był prezent dla mojej siostry. Robotnicy dali mi słomę, bo złamali kij od zbieraczy owoców. Zbieracze owoców dali mi kij, bo rozbili jajko na tort na ślub mojej siostry. A teraz nie mam ani jajka, ani tortu, ani prezentu. Co powie moja siostra?”


Корові стало соромно, що вона була жадібна. Фермер погодився віддати Вузі корову як подарунок для його сестри. І Вузі пішов далі.

Krowa poczuła się głupio. Rolnik pozwolił Vusiemu zabrać krowę jako prezent dla siostry. Vusi poszedł dalej.


Але корова втекла до фермера, коли прийшов час вечері, а Вузі загубився. Він запізнився на весілля сестри. Гості вже поїли.

Krowa uciekła i wróciła do rolnika. Vusi zgubił się i spóźnił się na ślub siostry. Wszyscy goście już jedli.


“Що мені робити? - заплакав Вузі, - корова, яка втекла, була подарунком, замість соломи, яку дали мені будівельники. Будівельники дали мені солому, тому що вони зламали ціпок, який дали мені хлопці. Хлопці, які збирали фрукти, дали мені ціпок, бо вони розбили яйце для торта. Торт був на весілля. Тепер немає ні яйця, ні торта, ні подарунка.”

„Co mam teraz zrobić?” – krzyczał Vusi. „Krowa, która uciekła, była prezentem w zamian za słomę od robotników. Robotnicy dali mi słomę, bo złamali kij od zbieraczy owoców. Zbieracze owoców dali mi kij, bo zbili jajko na tort. Tort miał być na ślub. A teraz nie mam ani jajka, ani tortu, ani prezentu.”


Сестра Вузі трохи подумала і сказала: “Вузі, брате мій, мені не потрібні подарунки. Мені не потрібний торт! Ми всі разом, і я щаслива. А зараз іди гарно одягнися, і будемо святкувати цей день!” Вузі так і зробив.

Siostra Vusi pomyślała przez chwilę i powiedziała: „Vusi, mój bracie, nie zależy mi na prezentach. Nie zależy mi nawet na torcie! Jesteśmy tutaj wszyscy razem i dlatego jestem szczęśliwa! Załóż odświętne ubranie i świętujmy ten dzień!” I tak też zrobił Vusi.


Written by: Nina Orange
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nataliia Naiavko
Read by: Oksana Duchak, Khrystyna Marenych, Nataliia Naiavko, Nataliya Tyshchuk
Language: ukraiński
Level: Level 4
Source: What Vusi's sister said from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF