Back to stories list

Ананси и Мудрость Anansi i Wiedza

Written by Ghanaian folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Ania Voznaia

Language rosyjski

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Давным давно люди ничего не знали. Они не знали как собирать урожай, как делать ткани или железные инструменты. У бога Ньяме высоко на небе была вся мудрость в мире. Он хранил её в глиняном горшке.

Dawno, dawno temu ludzie nic nie wiedzieli. Nie potrafili uprawiać roślin, tkać tkanin, ani wytwarzać narzędzi żelaznych. Bóg Nyame wysoko w niebie posiadał wiedzę całego świata. Przechowywał ją bezpiecznie w glinianym kociołku.


Однажды Ньяме решил отдать горшок с мудростью Ананси. Каждый раз когда Ананси смотрел в глиняный горшок, он узнавал что-то новое. Как же это было интересно!

Pewnego dnia Nyame zdecydował, że odda swój kociołek wiedzy Anansi’owi. Za każdym razem, gdy Anansi zaglądał do kociołka, uczył się czegoś nowego. Było to bardzo ekscytujące!


Жадный Ананси подумал, “Я буду хранить горшок на верхушке высокого дерева. Тогда он весь будет только моим!” Он сделал длинную веревку, обвязал ее вокруг глиняного горшка и привязал к животу. Он стал забираться на дерево. Но Ананси было сложно забираться на дерево, когда горшок постоянно бил ему по коленям.

Chciwy Anansi pomyślał: „Schowam kociołek na czubku wysokiego drzewa. Wtedy będę miał go tylko dla siebie!” Uprządł długą nić, obwiązał nią kociołek i przywiązał go do swojego brzucha. Anansi zaczął wspinać się na drzewo, ale nie była to łatwa wspinaczka bo kociołek ciągle uderzał go w kolana.


Всё это время молодой сын Ананси стоял у подножья дерева и смотрел на него. Он спросил, “Тебе не было бы легче, если бы ты привязал горшок спине?” Ананси попробовал привязать глиняный горшок полный мудрости к спине, и так действительно было легче.

Przez cały czas, synek Anansi’ego stał pod drzewem i obserwował swojego ojca. Nagle powiedział: „Czy nie byłoby Ci łatwiej wspiąć się na drzewo, gdybyś przywiązał kociołek do swoich pleców?” Anansi przywiązał kociołek do pleców i faktycznie wspinaczka stała się dużo łatwiejsza.


Он не заметил как забрался на верхушку дерева. Но потом он остановился и подумал, “У меня должна быть вся мудрость, а мой сын был умнее меня!” Ананси был так зол из-за этого, что он сбросил горшок с дерева.

Bardzo szybko dotarł na czubek drzewa. Nagle zatrzymał się i pomyślał: „To ja powinienem być tym, który posiada całą mądrość, a to mój syn okazał się mądrzejszy ode mnie!” Anansi rozzłościł się tak bardzo, że zrzucił kociołek z drzewa.


Он разбился на куски на земле. Теперь все могли разделить мудрость. И так люди научились собирать урожай, делать ткани, железные инструменты и все другие вещи, которые умеют теперь.

Kociołek wiedzy uderzył o ziemię i rozbił się na kawałki. Wiedza stała się dostępna dla wszystkich i wszyscy mogli się nią teraz dzielić. I właśnie w ten sposób ludzie nauczyli się jak uprawiać ziemię, tkać tkaniny, wytwarzać narzędzia żelazne oraz wielu innych zajęć, które ludzie wiedzą jak wykonywać.


Written by: Ghanaian folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Ania Voznaia
Language: rosyjski
Level: Level 3
Source: Anansi and Wisdom from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF