Back to stories list

El cocodrilo hambriento Głodny krokodyl

Written by Christian G.

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Karina Vásquez

Read by Áurea Vericat

Language hiszpański

Level Level 1

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Había una vez un cocodrilo que tenía mucha hambre.

Był sobie bardzo głodny krokodyl.


Buscaba comida muy lenta y silenciosamente. Hasta que…

Szukał jedzenia powoli i po cichu. Gdy nagle…


¡¡¡Zas!!! ¡El cocodrilo ataca!

MACH!!! Krokodyl atakuje!


Después de eso, ya no tiene hambre, y está muy contento.

Teraz nie jest już głodny. Jest szczęśliwy.


Hasta que le vuelve a dar hambre otra vez.

Aż do następnego razu, gdy znów zgłodnieje.


Written by: Christian G.
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Karina Vásquez
Read by: Áurea Vericat
Language: hiszpański
Level: Level 1
Source: The hungry crocodile from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF