Download PDF
Back to stories list

Bananseljaren Tom Tom the banana seller Tom le vendeur de bananes

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand

Read by Kristofer Olai Ravn Stavseng

Language Norwegian (Nynorsk)

Level Level 2

Narrate full story

Autoplay story


Tom ber ei kasse med mogne bananar.

Tom carries a tray of ripe bananas.

Tom transporte un plateau de bananes mûres.


Tom dreg til marknaden for å selja bananar.

Tom goes to the market to sell bananas.

Tom va au marché pour vendre des bananes.


Folk på marknaden kjøper frukt.

People at the market are buying fruit.

Les gens au marché achètent des fruits.


Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Mais personne n’achète les bananes de Tom. Ils préfèrent acheter leurs fruits des femmes.


«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

« Dans notre communauté, seulement les femmes vendent des fruits, » disent les gens. « Quelle sorte d’homme est celui-ci ? » demandent les gens.


Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Mais Tom ne démissionne pas. Il crie, « Achetez mes bananes ! Achetez mes bananes mûres et sucrées ! »


Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Une femme choisit un régime de bananes du plateau. Elle inspecte les bananes soigneusement.


Kvinna kjøper bananane.

The woman buys the bananas.

La femme achète les bananes.


Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

D’autres personnes viennent au stand. Elles achètent les bananes de Tom et les mangent.


Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Bientôt, le plateau est vide. Tom compte l’argent qu’il a gagné.


Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Ensuite, Tom achète du savon, du sucre et du pain. Il met les choses sur son plateau.


Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.

Tom balances the tray on his head and goes home.

Tom balance le plateau sur sa tête et rentre chez lui.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Read by: Kristofer Olai Ravn Stavseng
Language: Norwegian (Nynorsk)
Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF