Last ned PDF
Tilbake til fortellingene

Det som søstera til Vusi sa Det som søstera til Vusi sa Det som systera til Vusi sa
Next page

Skrevet av Nina Orange

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 4

Spill av fortellingen


Tidlig en morgen ropte bestemoren til Vusi på ham: "Vusi, vær snill og ta med dette egget til foreldrene dine. De vil lage en stor kake til søstera di sitt bryllup."

Tidlig en morgen ropte bestemoren til Vusi på ham: "Vusi, vær snill og ta med dette egget til foreldrene dine. De vil lage en stor kake til søstera di sitt bryllup."

Tidleg ein morgon ropte bestemora til Vusi på han: "Vusi, ver snill og ta med dette egget til foreldra dine. Dei vil laga ei stor kake til bryllaupet til syster di."

Previous page Next page

På vei til foreldrene sine møtte Vusi to gutter som plukket frukt. Én gutt snappet egget fra Vusi og kastet det på et tre. Egget knuste.

På vei til foreldrene sine møtte Vusi to gutter som plukket frukt. Én gutt snappet egget fra Vusi og kastet det på et tre. Egget knuste.

På veg til foreldra sine møtte Vusi to gutar som plukka frukt. Éin gut snappa egget frå Vusi og kasta det på eit tre. Egget knuste.

Previous page Next page

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Det egget var ment for en kake. Kaka var for bryllupet til søstera mi. Hva kommer søstera mi til å si hvis det ikke blir noen bryllupskake?"

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Det egget var ment for en kake. Kaka var for bryllupet til søstera mi. Hva kommer søstera mi til å si hvis det ikke blir noen bryllupskake?"

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Det egget var meint for ei kake. Kaka var for bryllaupet til syster mi. Kva kjem syster mi til å seia viss det ikkje vert noka bryllaupskake?"

Previous page Next page

Guttene var lei seg for at de ertet Vusi. "Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er en kjepp til søstera di", sa den ene. Vusi fortsatte på reisen.

Guttene var lei seg for at de ertet Vusi. "Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er en kjepp til søstera di", sa den ene. Vusi fortsatte på reisen.

Gutane var lei seg for at dei erta Vusi. "Vi kan ikkje hjelpa deg med kaka, men her er ein kjepp til syster di", sa han eine. Vusi heldt fram på reisa.

Previous page Next page

På veien møtte han to menn som bygget et hus. "Kan vi bruke den sterke kjeppen?" spurte den ene. Men kjeppen var ikke sterk nok for bygningen, så den knakk.

På veien møtte han to menn som bygget et hus. "Kan vi bruke den sterke kjeppen?" spurte den ene. Men kjeppen var ikke sterk nok for bygningen, så den knakk.

På vegen møtte han to menn som bygde eit hus. "Kan vi bruka den sterke kjeppen?" spurde han eine. Men kjeppen var ikkje sterk nok for bygningen, så han knakk.

Previous page Next page

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Den kjeppen var en gave til søstera mi. Fruktplukkerne ga meg den kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Hva kommer søstera mi til å si?"

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Den kjeppen var en gave til søstera mi. Fruktplukkerne ga meg den kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. Hva kommer søstera mi til å si?"

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Den kjeppen var ei gåve til syster mi. Fruktplukkarane gav meg den kjeppen fordi dei knuste egget som var meint for kaka. Kaka var meint for bryllaupet til syster mi. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og ikkje noka gåve. Kva kjem syster mi til å seia?"

Previous page Next page

Bygningsarbeiderne var lei seg for at de knakk kjeppen. "Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til søstera di", sa den ene. Og slik fortsatte Vusi på reisen.

Bygningsarbeiderne var lei seg for at de knakk kjeppen. "Vi kan ikke hjelpe deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til søstera di", sa den ene. Og slik fortsatte Vusi på reisen.

Bygningsarbeidarane var lei seg for at dei knakk kjeppen. "Vi kan ikkje hjelpa deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til syster di", sa han eine. Og slik heldt fram Vusi på reisa.

Previous page Next page

På veien møtte Vusi en bonde og ei ku. "For noe deilig halm, kan jeg få en smakebit?" spurte kua. Men halmen smakte så godt at kua spiste opp alt!

På veien møtte Vusi en bonde og ei ku. "For noe deilig halm, kan jeg få en smakebit?" spurte kua. Men halmen smakte så godt at kua spiste opp alt!

På vegen møtte Vusi ein bonde og ei ku. "For noko herleg halm, kan eg få ein smakebit?" spurde kua. Men halmen smakte så godt at kua åt opp alt!

Previous page Next page

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Den halmen var en gave til søstera mi. Bygningsarbeiderne ga meg den halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget ment for kaka til søstera mi. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. hva kommer søstera mi til å si?"

"Hva har du gjort?" ropte Vusi. "Den halmen var en gave til søstera mi. Bygningsarbeiderne ga meg den halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget ment for kaka til søstera mi. Kaka var ment for bryllupet til søstera mi. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave. hva kommer søstera mi til å si?"

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Den halmen var ei gåve til syster mi. Bygningsarbeidarane gav meg den halmen fordi dei knakk kjeppen frå fruktplukkarane. Fruktplukkarane gav meg kjeppen fordi dei knuste egget meint for kaka til syster mi. Kaka var meint for bryllaupet til syster mi. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og ikkje noka gåve. kva kjem syster mi til å seia?"

Previous page Next page

Kua var lei seg for at hun var grådig. Bonden ble enig om at kua skulle følge med Vusi som en gave til søstera hans. Og slik fortsatte Vusi.

Kua var lei seg for at hun var grådig. Bonden ble enig om at kua skulle følge med Vusi som en gave til søstera hans. Og slik fortsatte Vusi.

Kua var lei seg for at ho var grådig. Bonden vart samd om at kua skulle følgja med Vusi som ei gåve til syster hans. Og slik heldt fram Vusi.

Previous page Next page

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. Og Vusi gikk seg vill på reisen. Kan kom frem veldig sent til bryllupet til søstera si. Gjestene var allerede i gang med å spise.

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. Og Vusi gikk seg vill på reisen. Kan kom frem veldig sent til bryllupet til søstera si. Gjestene var allerede i gang med å spise.

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. Og Vusi gjekk seg vill på reisa. Kan kom fram veldig seint til bryllaupet til syster si. Gjestene var allereie i gang med å eta.

Previous page Next page

"Hva skal jeg gjøre?" ropte Vusi. "Den kua som sprang bort var en gave til gjengjeld for halmen som bygningsarbeiderne ga meg. Bygningsarbeiderne ga meg halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave."

"Hva skal jeg gjøre?" ropte Vusi. "Den kua som sprang bort var en gave til gjengjeld for halmen som bygningsarbeiderne ga meg. Bygningsarbeiderne ga meg halmen fordi de knakk kjeppen fra fruktplukkerne. Fruktplukkerne ga meg kjeppen fordi de knuste egget som var ment for kaka. Kaka var ment for bryllupet. Nå er det ikke noe egg, ikke noen kake, og ikke noen gave."

"Kva skal eg gjera?" ropte Vusi. "Den kua som sprang bort var ei gåve til gjengjeld for halmen som bygningsarbeidarane gav meg. Bygningsarbeidarane gav meg halmen fordi dei knakk kjeppen frå fruktplukkarane. Fruktplukkarane gav meg kjeppen fordi dei knuste egget som var meint for kaka. Kaka var meint for bryllaupet. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og ikkje noka gåve."

Previous page Next page

Søstera til Vusi tenkte en stund, så sa hun: "Vusi, kjære bror, jeg bryr meg virkelig ikke om gaver. Jeg bryr meg ikke en gang om kaka! Vi er alle sammen samlet her, så jeg er glad. Så ta på deg noen fine klær og la oss feire denne dagen!" Så det var det Vusi gjorde.

Søstera til Vusi tenkte en stund, så sa hun: "Vusi, kjære bror, jeg bryr meg virkelig ikke om gaver. Jeg bryr meg ikke en gang om kaka! Vi er alle sammen samlet her, så jeg er glad. Så ta på deg noen fine klær og la oss feire denne dagen!" Så det var det Vusi gjorde.

Systera til Vusi tenkte eit bel, så sa ho: "Vusi, kjære bror, eg bryr meg verkeleg ikkje om gåver. Eg bryr meg ikkje ein gong om kaka! Vi er alle saman samla her, så eg er glad. Så ta på deg nokre fine klede og la oss feira denne dagen!" Så det var det Vusi gjorde.

Previous page Story credits

Skrevet av: Nina Orange
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå 4
Kilde: What Vusi's sister said fra African Storybook
Creative Commons License
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF