Last ned PDF
Tilbake til fortellingene

Nozibele og de tre hårstråene Nozibele og de tre hårstråene Nozibele og dei tre hårstråa

Skrevet av Tessa Welch

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen

Automatisk spilling av fortellingen


For lenge, lenge siden gikk tre jenter ut for å samle ved.

For lenge, lenge siden gikk tre jenter ut for å samle ved.

For lenge, lenge sidan gjekk tre jenter ut for å samla ved.


Det var en varm dag så de gikk ned til elven for å svømme. De lekte og plasket og svømte i vannet.

Det var en varm dag så de gikk ned til elven for å svømme. De lekte og plasket og svømte i vannet.

Det var ein varm dag så dei gjekk ned til elva for å symja. Dei leikte og plaska og sumde i vatnet.


Plutselig merket de at det var blitt sent. De skyndte seg tilbake til landsbyen.

Plutselig merket de at det var blitt sent. De skyndte seg tilbake til landsbyen.

Plutseleg merkte dei at det var vorte seint. Dei skunda seg tilbake til landsbyen.


Da de var nesten hjemme la Nozibele hånden på halsen. Hun hadde glemt halsbåndet! "Vær så snill og dra tilbake sammen med meg!" tryglet hun vennene sine. Men vennene hennes sa at det var for sent.

Da de var nesten hjemme la Nozibele hånden på halsen. Hun hadde glemt halsbåndet! "Vær så snill og dra tilbake sammen med meg!" tryglet hun vennene sine. Men vennene hennes sa at det var for sent.

Då dei var nesten heime la Nozibele handa på halsen. Ho hadde gløymt halsbandet! "Vêr så snill og dra tilbake saman med meg!" trygla ho venene sine. Men venene hennar sa at det var for seint.


Så Nozibele gikk tilbake til elven alene. Hun fant halsbåndet og skynde seg hjem. Men hun gikk seg vill i mørket.

Så Nozibele gikk tilbake til elven alene. Hun fant halsbåndet og skynde seg hjem. Men hun gikk seg vill i mørket.

Så Nozibele gjekk tilbake til elva åleine. Ho fann halsbandet og skunda seg heim. Men ho gjekk seg vill i mørket.


I det fjerne så hun lys som kom fra en hytte. Hun løp mot hytta og banket på døra.

I det fjerne så hun lys som kom fra en hytte. Hun løp mot hytta og banket på døra.

I det fjerne såg ho lys som kom frå ei hytte. Ho laupte mot hytta og banka på døra.


Så forundret hun ble da det var en hund som åpnet døra og sa: "Hva er det du vil?" "Jeg har gått meg vill og trenger et sted å sove", sa Nozibele. "Kom inn, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele gikk inn.

Så forundret hun ble da det var en hund som åpnet døra og sa: "Hva er det du vil?" "Jeg har gått meg vill og trenger et sted å sove", sa Nozibele. "Kom inn, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele gikk inn.

Så forundra ho vart då det var ein hund som opna døra og sa: "Kva er det du vil?" "Eg har gått meg vill og treng ein stad å sova", sa Nozibele. "Kom inn, elles bit eg deg!" sa hunden. Så Nozibele gjekk inn.


Da sa hunden: "Lag mat til meg!" "Men jeg har aldri laget mat til en hund før", svarte hun. "Lag mat, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele laget litt mat til hunden.

Da sa hunden: "Lag mat til meg!" "Men jeg har aldri laget mat til en hund før", svarte hun. "Lag mat, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele laget litt mat til hunden.

Då sa hunden: "Lag mat for meg!" "Men eg har aldri laga mat for ein hund før", svara ho. "Lag mat, elles bit eg deg!" sa hunden. Så Nozibele laget litt mat til hunden.


Da sa hunden: "Re opp sengen for meg!" Nozibele svarte: "Jeg har aldri redd opp sengen for en hund." "Re opp sengen, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele redde opp sengen.

Da sa hunden: "Re opp sengen for meg!" Nozibele svarte: "Jeg har aldri redd opp sengen for en hund." "Re opp sengen, ellers biter jeg deg!" sa hunden. Så Nozibele redde opp sengen.

Då sa hunden: "Rei opp senga for meg!" Nozibele svara: "Eg har aldri reidd opp senga for ein hund." "Rei opp senga, elles bit eg deg!" sa hunden. Så Nozibele reidde opp senga.


Hver dag måtte hun lage mat og feie og gjøre rent for hunden. Så en dag sa hunden: "Nozibele, i dag må jeg besøke noen venner. Fei huset, lag mat og gjør rent tingene mine før jeg kommer tilbake."

Hver dag måtte hun lage mat og feie og gjøre rent for hunden. Så en dag sa hunden: "Nozibele, i dag må jeg besøke noen venner. Fei huset, lag mat og gjør rent tingene mine før jeg kommer tilbake."

Kvar dag måtte ho laga mat og feia og gjera reint for hunden. Så ein dag sa hunden: "Nozibele, i dag må eg vitja nokre vener. Fei huset, lag mat og gjer reint tinga mine før eg kjem tilbake."


Så snart hunden var dratt tok Nozibele tre hårstrå fra hodet sitt. Hun la ett hårstrå under sengen, ett bak døra, og ett i innhegningen. Så løp hun hjem så fort hun orket.

Så snart hunden var dratt tok Nozibele tre hårstrå fra hodet sitt. Hun la ett hårstrå under sengen, ett bak døra, og ett i innhegningen. Så løp hun hjem så fort hun orket.

Så snart hunden var dregen tok Nozibele tre hårstrå frå hovudet sitt. Ho la eitt hårstrå under senga, eitt bak døra, og eitt i innhegninga. Så laup ho heim så fort ho orka.


Da hunden kom tilbake, lette han etter Nozibele. "Nozibele, hvor er du?" ropte han. "Jeg er her, under sengen", sa det første hårstrået. "Jeg er her, bak døra", sa det andre hårstrået. "Jeg er her, i innhegningen", sa det tredje hårstrået.

Da hunden kom tilbake, lette han etter Nozibele. "Nozibele, hvor er du?" ropte han. "Jeg er her, under sengen", sa det første hårstrået. "Jeg er her, bak døra", sa det andre hårstrået. "Jeg er her, i innhegningen", sa det tredje hårstrået.

Då hunden kom tilbake, leitte han etter Nozibele. "Nozibele, kor er du?" ropte han. "Eg er her, under senga", sa det første hårstrået. "Eg er her, bak døra", sa det andre hårstrået. "Eg er her, i innhegninga", sa det tredje hårstrået.


Da skjønte hunden at Nozibele hadde lurt ham. Så han løp og løp hele veien til landsbyen. Men der ventet brødrene til Nozibele med store kjepper. Hunden snudde seg og løp bort, og han har ikke blitt sett siden.

Da skjønte hunden at Nozibele hadde lurt ham. Så han løp og løp hele veien til landsbyen. Men der ventet brødrene til Nozibele med store kjepper. Hunden snudde seg og løp bort, og han har ikke blitt sett siden.

Då skjønte hunden at Nozibele hadde lura han. Så han laupte og laupte heile vegen til landsbyen. Men der venta brørne til Nozibele med store kjeppar. Hunden snudde seg og laupte bort, og han har ikkje vorte sett sidan.


Skrevet av: Tessa Welch
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå 3
Kilde: Nozibele and the three hairs fra African Storybook
Creative Commons License
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF