Last ned PDF
Tilbake til fortellingene

Anansi og visdommen Anansi og visdommen Anansi og visdomen

Skrevet av Ghanaian folktale

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Finn Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen

Automatisk spilling av fortellingen


For lenge, lenge siden visste ikke folk noen ting. De visste ikke hvordan man dyrket jorda, de kunne ikke veve tøy eller lage redskaper av jern. All verdens visdom eide bare guden Nyame i himmelen. Og han gjemte på den i en leirkrukke.

For lenge, lenge siden visste ikke folk noen ting. De visste ikke hvordan man dyrket jorda, de kunne ikke veve tøy eller lage redskaper av jern. All verdens visdom eide bare guden Nyame i himmelen. Og han gjemte på den i en leirkrukke.

For lengje, lenge sidan visste ikkje folk nokon ting. Dei visste ikkje korleis ein dyrka jorda, dei kunne ikkje veva tøy eller laga reiskapar av jarn. Visdomen i all verda eigde berre guden Nyame i himmelen. Og han gøymde på den i ein leirkrukke.


En dag bestemte Nyame seg for å gi krukka med visdom til Anansi. Hver gang Anansi så i krukka lærte han noe nytt. Det var spennende!

En dag bestemte Nyame seg for å gi krukka med visdom til Anansi. Hver gang Anansi så i krukka lærte han noe nytt. Det var spennende!

Ein dag avgjorde Nyame seg for å gje krukka med visdom til Anansi. Kvar gong Anansi såg i krukka lærde han noko nytt. Det var spennande!


Anansi var grådig og tenkte: "Jeg gjemmer krukka i toppen av et høyt tre. Så jeg kan ha den helt for meg selv!" Han flettet et langt tau, bandt det rundt leirkrukka og knyttet det om livet. Og begynte å klatre. Men det var tungt å klatre i treet med krukka som slo borti knærne hans hele tiden.

Anansi var grådig og tenkte: "Jeg gjemmer krukka i toppen av et høyt tre. Så jeg kan ha den helt for meg selv!" Han flettet et langt tau, bandt det rundt leirkrukka og knyttet det om livet. Og begynte å klatre. Men det var tungt å klatre i treet med krukka som slo borti knærne hans hele tiden.

Anansi var grådig og tenkte: "Eg gøymer krukka i toppen av eit høgt tre. Så eg kan ha han heilt for meg sjølv!" Han fletta eit langt tau, batt det rundt leirkrukka og knytte det om livet. Og byrja å klatra. Men det var tungt å klatra i treet med krukka som slo borti knea hans heile tida.


Den lille sønnen til Anansi hadde stått og sett på ved foten av treet. "Hadde det ikke vært lettere å klatre med krukka på ryggen i stedet?" sa han. Anansi prøvde å binde fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og da ble det jo mye lettere.

Den lille sønnen til Anansi hadde stått og sett på ved foten av treet. "Hadde det ikke vært lettere å klatre med krukka på ryggen i stedet?" sa han. Anansi prøvde å binde fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og da ble det jo mye lettere.

Den vesle sonen til Anansi hadde stått og set på ved foten av treet. "Hadde det ikkje vore lettare å klatra med krukka på ryggen i staden?" sa han. Anansi prøvde å binda fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og då vart det jo mykje lettare.


Snart var han oppe i toppen av treet. Men så var det han tenkte: "Det var jo jeg som skulle ha all denne visdommen, men nå var sønnen min lurere enn meg!" Anansi ble så sint at han kastet krukka ned fra treet.

Snart var han oppe i toppen av treet. Men så var det han tenkte: "Det var jo jeg som skulle ha all denne visdommen, men nå var sønnen min lurere enn meg!" Anansi ble så sint at han kastet krukka ned fra treet.

Snart var han oppe i toppen av treet. Men så var det han tenkte: "Det var jo eg som skulle ha all denne visdomen, men no var sonen min lurare enn meg!" Anansi vart så sinna at han kasta krukka ned frå treet.


Den gikk i tusen knas. Da ble det fritt for alle å dele visdommen. Og sånn lærte folk å dyrke jorda, veve klær og lage redskaper av jern, og alle de andre tingene folk vet hvordan de skal lage.

Den gikk i tusen knas. Da ble det fritt for alle å dele visdommen. Og sånn lærte folk å dyrke jorda, veve klær og lage redskaper av jern, og alle de andre tingene folk vet hvordan de skal lage.

Han gjekk i tusen knas. Då vart det fritt for alle å dela visdomen. Og sånn lærde folk å dyrka jorda, veva klede og laga reiskapar av jarn, og alle dei andre tinga folk veit korleis dei skal laga.


Skrevet av: Ghanaian folktale
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Finn Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå 3
Kilde: Anansi and Wisdom fra African Storybook
Creative Commons License
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF