Download PDF
Back to stories list

Nozibele en die Drie Hare Nozibele and the three hairs

Written by Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Lank gelede het drie meisies hout in die bos gaan soek.

A long time ago, three girls went out to collect wood.


Dit was ‘n warm dag, daarom het hulle na die rivier toe gegaan om af te koel. Hulle het in die water gespeel en geplas en geswem.

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.


Skielik besef hulle dat dit al laat was. Vinnig het hulle terug na die dorpie toe gestap.

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.


Toe hulle al amper by die huis was, sit Nozibele haar hand op haar nek. Sy het haar halsband vergeet! “Gaan asseblief saam met my terug!” het sy haar vriende gesmeek. Maar haar vriende het gesê dit is al te laat.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! “Please come back with me!” she begged her friends. But her friends said it was too late.


Nozibele het alleen teruggegaan na die rivier toe. Sy het haar halsband gekry en haastig huis toe gestap. Maar sy het in die donker verdwaal.

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.


In die verte het sy ‘n hut gesien waar ‘n lig brand. Sy het vinnig soontoe geloop en aan die deur geklop.

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.


Sy was verras toe ‘n hond die deur oopmaak en sê: “Wat wil jy hê?”

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.


“Kook vir my!” het die hond gesê.

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.


Toe sê die hond: “Maak my bed op!”

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the bed.


Sy moes elke dag vir die hond kook, die hut uitvee en goed was. Op ‘n dag sê die hond: “Nozibele, vandag gaan ek by vriende kuier. Vee die huis uit, kook die kos en was my goed voordat ek terugkom.”

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”


Toe die hond weg is, pluk Nozibele drie hare uit haar kop uit. Sy het een haar onder haar bed gesit, een agter die deur en een in die kraal. So vinnig as wat sy kon, het sy huis toe gehardloop.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.


Met sy terugkoms, het die hond na Nozibele gesoek. “Nozibele, waar is jy?” het hy geroep.

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.


Die hond het geweet Nozibele het hom gekul. Hy het al die pad na die dorpie toe gehardloop. Maar Nozibele se broers het hom met stokke ingewag. Die hond het toe omgedraai en is nooit weer gesien nie.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.


Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 3
Source: Nozibele and the three hairs from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF