Download PDF
Back to stories list

Engoko Ne’Kebaki Hen and Eagle Kuku na Tai

Written by Ann Nduku

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Dennis Ogaro Ondieki

Language EkeGusii

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Abwo kare, engoko ne’kebaki nigo bamenyete amo nomorembe nechinyoni chionsi pi. Nigo barenge gokora ebinto biabo amo.

Once upon a time, Hen and Eagle were friends. They lived in peace with all the other birds. None of them could fly.

Hapo zamani za kale, Kuku na Tai walikuwa marafiki. Waliishi kwa amani na ndege wengine. Hakuna kati yao aliyeweza kupaa.


Rituko erimo, enchara egacha ase ense. Ekebaki kegatara are sana korigia endagera. Gekairana kerosete sana. “Goika kobe neng’encho ende engusu gotara.” ekebaki kegateba.

One day, there was famine in the land. Eagle had to walk very far to find food. She came back very tired. “There must be an easier way to travel!” said Eagle.

Kuna siku njaa ilitokea. Ikamlazimu Tai kutembea umbali mrefu kutafuta chakula. Alirudi akiwa amechoka sana. “Lazima kuwe na njia rahisi ya kusafiri!” Tai alisema.


Ekero babogete korwa chitoro chingiya, engoko ekaba nokogania okuya. Egachaka koarigania amarionya yechinyoni chiria chionsi konyora chiakure. “Tiga toyasone amo igoro yamarionya aya aito are mobere. Nabo eyio eragere ogotara gwaito kobe okogusu.”

After a good night’s sleep, Hen had a brilliant idea. She began collecting the fallen feathers from all their bird friends. “Let’s sew them together on top of our own feathers,” she said. “Perhaps that will make it easier to travel.”

Baada ya usingizi mnono wa usiku, Kuku alijiwa na wazo zuri sana. Akaanza kukusanya manyoya yaliyodondoka kutoka kwa ndege wenzao. “Tuyashonee haya manyoya juu ya manyoya yetu,” Kuku alisema. “Labda itaturahisishia kusafiri.”


Ekaba buna ekebaki keria nakio gioka kiabwate esindani yogosona, igo kegatang’ana gochaka gwesonera amarionya mobere oye Ake igo gekanyara gotambururuka are nechimbaba ibere, kegatiga engoko eria nse garia.

Eagle was the only one in the village with a needle, so she started sewing first. She made herself a pair of beautiful wings and flew high above Hen. Hen borrowed the needle but she soon got tired of sewing. She left the needle on the cupboard and went into the kitchen to prepare food for her children.

Tai pekee ndiye aliyekuwa na sindano kijijini, kwa hiyo akaanza kushona wa kwanza. Akajitengenezea mabawa mawili mazuri na akapaa juu ya kuku. Kuku aliazima sindano lakini akachoka kushona baada ya muda mfupi. Akaacha sindano kabatini na akaenda jikoni kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wake.


Engoko eria ekarosa gosona egatiga esindani eria igoro yekabati nakogenda riko koroseria abana baye endagera. Rakini chinyoni chiria chinde konyora chiarorire ekabaki keria gekoiruruka are. Chikaboria engoko echikonye n’esindani eria erinde chirosie chimbaba chiabo nachirochio. Nabwo abwo chinyoni chiria chikairuruka igoro ase rire.

But the other birds had seen Eagle flying away. They asked Hen to lend them the needle to make wings for themselves too. Soon there were birds flying all over the sky.

Lakini ndege wengine walimwona Tai akipaa. Wakamwomba Kuku awaazime sindano ili nao wajishonee mabawa pia. Muda si mrefu ndege wakawa wamepaa na kuzagaa anga zima.


Ekero enyoni eria yomoiso yairanatie esindani eria yasabete, engoko eria tiyarengeoo, konyora yasokire ake. Igo ebichuchu biengoko eria bikaira esindani eria bigachaka gochiesa nero. Ekero biarosete nomochieso oria, bigatiga esindani eria ase amaraba ime.

When the last bird returned the borrowed needle, Hen was not there. So her children took the needle and started playing with it. When they got tired of the game, they left the needle in the sand.

Ndege wa mwisho aliporudisha sindano aliyoazima, Kuku hakuwepo. Kwa hiyo watoto wake wakachukua sindano na wakaanza kuichezea. Walipochoka na mchezo wao, wakaiacha sindano kwenye mchanga.


Emarogoba eyio, ekebaki gekairana. Gekaboria esindani eria erinde kenyare gosonerera amarionya konyora achakire korua ekero ki’orogendo rwaye. Engoko eria ekarigererIa ekabati igoro. Ekarigia chikoni, isiko keorori, gotatiga teyenyoreti sindani eria.

Later that afternoon, Eagle returned. She asked for the needle to fix some feathers that had loosened on her journey. Hen looked on the cupboard. She looked in the kitchen. She looked in the yard. But the needle was nowhere to be found.

Baadaye jioni Tai akarudi. Akaomba sindano ili aweze kushona baadhi ya manyoya yaliyokuwa yameanza kulegea alipokuwa safarini. Akaangalia kwenye kabati. Akaangalia jikoni. Akaangalia uani. Ila sindano haikupatikana.


“Gaki ing’a rituko erimo rioka inkorigerie esindani,“ Engoko ekaebereria ekebaki. Erinde onyare gosonerera amarionya ao nakonyara kaoiruruka korigia endagera yende.”

“Just give me a day,” Hen begged Eagle. “Then you can fix your wing and fly away to get food again.” “Just one more day,” said Eagle. “If you can’t find the needle, you’ll have to give me one of your chicks as payment.”

“Nipatie siku moja,” Kuku alimwomba Tai. “Halafu utaweza kushona bawa lako na kuruka tena kwenda kutafuta chakula.” “Siku moja tu,” alisema Tai. “Kama hutaipata sindano, itabidi unipe kimoja cha vifaranga vyako kama malipo.”


“Ero bono nakoire rituko erimo rioka, ” ekebaki kegateba. “Inyore timokonyora sindani eyio, goika ong’akane n’egechuchu kiao ekemo.” Ekero ekebaki giachete rituko rikobwatia, gekanyora engoko eria kegendererete gokura nse ase omochanga okoba sindani tiyarenge kororekana ande. Igo ekebaki kegaika nse bwango gekabogoria egechuch ekemo gekaira.

When Eagle came the next day, she found Hen scratching in the sand, but no needle. So Eagle flew down very fast and caught one of the chicks. She carried it away. Forever after that, whenever Eagle appears, she finds Hen scratching in the sand for the needle.

Tai aliporudi siku iliyofuata, alimkuta Kuku akichakura mchangani, ila hakukuwa na sindano. Kwa hiyo Tai alishuka kwa kasi na kukwapua kifaranga kimoja. Akaondoka nacho. Tangu hapo, kila Tai anapojitokeza humkuta Kuku akichakura kwenye mchanga akitafuta sindano.


Korwa abwo nonya mbono, ekebaki ekero kegoeta, nigo gekonyora engoko kegokura nse korigia esindani eria yasirete. Kera ekero omorengari bw’echimbaba chiekebaki ogoeta, nigo engoko ekoagama ebichuchu biaye. “ama korwa ase aasioku na ase eroro.” Nabirobio biaraneria: “Titori bariri. Tiga tominyoke.”

As the shadow of Eagle’s wing falls on the ground, Hen warns her chicks. “Get out of the bare and dry land.” And they respond: “We are not fools. We will run.”

Kila kivuli cha mabawa ya Tai kinapoonekana ardhini, Kuku huwatahadharisha vifaranga vyake. “Tokeni kwenye eneo la wazi.” Na wanajibu: “Sisi si wajinga. Tutakimbia.”


Written by: Ann Nduku
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Dennis Ogaro Ondieki
Language: EkeGusii
Level: Level 3
Source: Hen and Eagle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF