PDF letöltése
Vissza a történetek listájához

Cosa disse la sorella di Vusi Mit mondott Vusi nővére

Írta Nina Orange

Ilusztrálta Wiehan de Jager

Fordította Laura Pighini

Felolvassa Sonia Pighini

Nyelv olasz

Szint 4. szint

A teljes szöveg felolvasása

Felolvasás sebessége

Autoplay történet


Una mattina presto, la nonna di Vusi lo chiamò. “Vusi, per favore, porta quest’ uovo ai tuoi genitori. Vogliono cucinare una grandissima torta per il matrimonio di tua sorella.”

Egyszer kora reggel Vusi nagymamája, így szólt a fiúhoz: “Vusi vidd el ezt a tojást a szüleidnek, légy szíves! Szeretnének egy nagy tortát sütni a nővéred esküvőjére.”


Nella strada per la casa dei genitori, Vusi incontrò due ragazzi che raccoglievano frutta. Uno dei ragazzi prese l’uovo e lo lanciò contro l’albero. L’uovo si ruppe.

Útközben Vusi találkozott két fiúval, akik gyümölcsöket szedtek. Az egyik fiú megragadta a tojást, és egy fához csapta. A tojás összetört.


“Che cosa hai fatto?” Pianse Vusi. “Quell’uovo era per una torta! la torta era per il matrimonio di mia sorella. Che cosa farà lei ora senza torta di matrimonio?”

“Mit csináltál?” - kiabálta Vusi - “Azt a tojást egy tortához vittem. A torta a nővérem esküvőjére készült volna. Mit fog mondani a nővérem, ha nem lesz esküvői tortája?”


I ragazzi si sentirono in colpa per aver stuzzicato Vusi. “Non possiamo aiutarti con la torta, ma prendi questo bastone da passeggio per tua sorella.” Disse uno. Vusi continuò per il suo cammino.

A fiúk nagyon sajnálták, hogy Vusival így elbántak. “Nem tudunk segíteni a tortakészítésben, de küldünk egy sétabotot a nővérednek.” - mondta az egyik. Vusi folytatta az útját.


Per la strada incontrò due uomini che stavano costruendo una casa. “Possiamo usare quel bastone robusto?” chiese uno. Ma il bastone non era abbastanza robusto per costruire e si ruppe.

Ezután Vusi két férfival találkozott, akik házat építettek. “Használhatjuk egy kicsit azt az erős botot?” - kérdezte egyikük. De a bot nem volt olyan erős, hogy építkezéshez használják, ezért eltört.


“Che cosa avete fatto?” pianse Vusi. “Quel bastone era un regalo per mia sorella. I raccoglitori di frutta me l’hanno dato perché hanno rotto l’uovo per la torta. La torta era per il matrimonio di mia sorella. Ora non c’è l’uovo, la torta o il regalo. Cosa dirà mia sorella?”

“Mit csináltál?” - kiabálta Vusi - “Az a bot a nővérem ajándéka volt. A gyümölcsszedő fiúktól kaptam, amiért eltörték a tojást, amit a tortához vittem. A torta a nővérem esküvőjére készült volna. Most nincs se tojás, se torta, se ajándék. Mit fog mondani a nővérem?”


I costruttori si sentirono in colpa per aver rotto il bastone. “Non possiamo aiutarti con la torta, ma prendi questa paglia per tua sorella” disse uno. E così Vusi continuò il suo viaggio.

A munkások nagyon megbánták, hogy eltörték a botot. “Nem tudunk segíteni a tortakészítésben, de küldünk egy kis szénát a nővérednek.” - mondta az egyik. Vusi így tovább tudta folytatni az útját.


Per la strada, Vusi si imbatté in un contadino e la sua mucca. “Che deliziosa paglia, posso averne un po’?” Chiese la mucca. Ma la paglia era così buona che la mucca la mangiò tutta!

Miközben mendegélt, találkozott egy gazdával és egy tehénnel. “Milyen finom széna, kaphatok egy falatot?” - kérdezte a tehén. A széna olyan finom volt, hogy a tehén mind megette.


“Che cosa hai fatto!” pianse Vusi. “Quella paglia era un regalo per mia sorella. I costruttori me l’hanno data perché hanno rotto il bastone dei raccoglitori di frutta. I raccoglitori di frutta mi hanno dato il bastone perché hanno rotto l’uovo per la torta di mia sorella. La torta era per il suo matrimonio. Ora non avrà l’uovo, la torta, o il regalo. Che cosa dirà mia sorella?”

“Mit csináltál?” - kiabálta Vusi - “Az a széna a nővérem ajándéka volt. A munkások adták nekem, amiért eltörték a botot, amit a gyümölcsszedő fiúktól kaptam. A gyümölcsszedő fiúk azért adták nekem a botot, mert eltörték a tojást, amit a nővérem tortájához vittem. A torta a nővérem esküvőjére készült volna. Most nincs se tojás, se torta, se ajándék. Mit fog mondani a nővérem?”


La mucca si sentì in colpa per essere stata ingorda. Il contadino accordò che la mucca sarebbe andata con Vusi come regalo per sua sorella. E così Vusi continuò il suo viaggio.

A tehén nagyon sajnálta, hogy ilyen mohó volt. A gazda beleegyezett, hogy Vusi a nővérének ajándékba vigye a tehenet. Így ment tovább az útján a fiú.


Ma la mucca scappò di nuovo dal contadino all’ora di cena. E Vusi si perse nel viaggio. Arrivò tardissimo al matrimonio di sua sorella. Gli ospiti stavano già mangiando.

De a tehén vacsoraidőben visszafutott a gazdájához, Vusi pedig eltévedt. Nagyon elkésett a nővére esküvőjéről. A vendégek már ettek, amikor odaért.


“Che cosa faccio ora?” Pianse Vusi. “La mucca che è scappata era il regalo in cambio della paglia che i costruttori mi hanno dato. Me l’hanno data perché hanno rotto il bastone che mi avevano dato i raccoglitori di frutta. I raccoglitori di frutta me l’hanno dato perché hanno rotto l’uovo per la tua torta. Ora non ho l’uovo, la torta o il regalo.”

“Most mit tegyek?” - siránkozott Vusi - “Az ajándék tehén, amit a szalmáért kaptam, elfutott. A munkások azért adták a szalmát, mert eltörték a botot, amit a gyümölcsszedő fiúktól kaptam. A gyümölcsszedő fiúk azért adták nekem a botot, mert összetörték a tojást, amit a tortához hoztam. A torta az esküvőre készült volna. Most nincs se tojás, se torta, se ajándék.”


La sorella di Vusi rifletté un momento e poi disse: “Vusi, fratello mio, non mi importa dei regali. Non mi importa nemmeno della torta! Siamo tutti qui insieme, io sono felice. Ora indossa i tuoi vestiti belli e festeggiamo questo giorno!” E quello fu ciò che Vusi fece.

Vusi nővére gondolkozott egy kicsit, majd így szólt: “Vusi öcsém, engem nem nagyon érdekelnek az ajándékok. A torta se érdekel! Boldog vagyok, mert mindnyájan együtt vagyunk. Na vedd fel a szép ruhádat, és ünnepeljük meg ezt a napot!” Vusi így is tett.


Írta: Nina Orange
Ilusztrálta: Wiehan de Jager
Fordította: Laura Pighini
Felolvassa: Sonia Pighini
Nyelv: olasz
Szint: 4. szint
Forrás: What Vusi's sister said az African Storybook
Creative Commons License
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! 3.0 Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.
Opciók
Vissza a történetek listájához PDF letöltése