Téléchargement PDF
Retour à la liste des contes

Imbuzi, Inja Nenkomo Chèvre, Chien et Vache

Écrit par Fabian Wakholi

Illustré par Marleen Visser, Ingrid Schechter

Traduit par Ntswaki Vilane

Lu par Beauty Ngwenya

Langue zoulou

Niveau Niveau 2

Lire l’histoire en entier L’enregistrement audio de cette histoire est actuellement indisponible.


Imbuzi, Inja neNkomo babengabangane abakhulu. Ngelinye ilanga bathatha uhambo ngetekisi.

Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.


Sebefike ekugcineni nohambo lwabo, umshayeli wabe esecela ukuthi bakhokhe. Inkomo yakhokha eyayo.

Quand ils atteignirent la fin de leur voyage, le chauffeur leur demanda de payer leurs tarifs. Vache paya son tarif.


Inja yakhokha imali ethe ukwendlula, ngoba kade Ingenayo imali eyanele.

Chien paya un petit peu plus parce qu’il n’avait pas la monnaie exacte.


Uma umshayeli esezilungisela ukunika Inja ushintshi wayo, Imbuzi yabaleka ngaphandle kokukhokha ngisho isenti.

Le chauffeur était prêt à donner Chien sa monnaie quand Chèvre est partie sans payer du tout.


Umshayeli wayecasuke kakhulu. Washaya Wachitha ngaphandle kokunika Inja ushintshi wayo.

Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.


Yingakho, Kuze kube namhlanje Inja igijimela ngaphambi kwemoto ilunguze ngaphakathi ukuze ithole umshayeli oyikweleta ushintshi wayo.

Voilà pourquoi, même aujourd’hui, Chien court vers une voiture pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.


Imbuzi iyabaleka uma izwa umsindo wemoto isaba ukuthi izoboshwa ukuthi ayizange ilukhokhele uhambo eyayiluthathe nabangani bayo.

Chèvre fuit le son d’une voiture. Elle a peur qu’elle soit arrêtée pour ne pas avoir payé son tarif.


Inkomo ayinandaba mangabe kuza imoto. Inkomo ithatha isikhathi sayo uma iwela umgwaqo ngoba iyazi ukuthi yayikhokha yonke imali okwakufanele iyikhokhe.

Et Vache n’est pas gênée quand une voiture arrive. Vache prend son temps pour traverser la rue parce qu’elle sait qu’elle a payé son tarif en intégralité.


Écrit par: Fabian Wakholi
Illustré par: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Traduit par: Ntswaki Vilane
Lu par: Beauty Ngwenya
Langue: zoulou
Niveau: Niveau 2
Source: Goat, Dog and Cow du Livre de contes africains
Licence de Creative Commons
Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.
Options
Retour à la liste des contes Téléchargement PDF