Téléchargement PDF
Retour à la liste des contes

Erithuhulia ly’omunyabukyi La revanche de l'indicateur

Écrit par Zulu folktale

Illustré par Wiehan de Jager

Traduit par Amos Mubunga Kambere

Langue konzo

Niveau Niveau 4

Lire l’histoire en entier L’enregistrement audio de cette histoire est actuellement indisponible.


Lhuno lhwolhughano lhwa Ngende, Omunyabukyi, haima n’omulwana omweru iya Gingile. Kiro kiwuma Gingile abere inyanemuhigha, mwowa omulenge oweribirikira lya Ngede. Neryo obunu bwa Gingile bwamatsuka erisonia sonia, namatande erithogha akalengekania obusihe bw’obukyi. Mwimana nerihulikirira ndeke nerisamalira omwamuthi kuhika ahalhangirira enyonyi omwamisale yomwamuthi eyighulhu. “Chitik-chitik-chitik,” akanyonyi mukimba ikanemuyitsiadanga okwa mithahi yomwamuthi. “Chitik-Chitik-Chitik” mukimba ikanemuyitsiadanga okwamithahi nerilebya kati Gingile anamukakwama.

Voici l’histoire de Ngede l’indicateur et d’un jeune homme avide nommé Gingile. Un jour, lorsqu’il chassait, Gingile entendit l’appel de Ngede. Gingile commença à saliver en pensant au miel. Il s’arrêta et écouta attentivement, fouillant jusqu’à ce qu’il trouve l’oiseau dans les branches au-dessus de sa tête. « Chitik-chitik-chitik, » chantait le petit oiseau, en volant d’un arbre à l’autre. « Chitik-chitik-chitik, » lançait-t-il, s’arrêtant de temps en temps pour s’assurer que Gingile le suivait.


Habere halhaba kipindi ky’esaha, mubabya ibamabirihika okwamuthi munene owabakahulha mwe fig(omutini). Ngede mwawulhuka neriyawa omwamisale. Neryo amathahumulira okwa muthahe mughuma nerihoriahoria Gingile ngoyukabugha ati, “sibwabunu, as’eno lero, ibwa walindireki?” Gingile mwalhangira esyanzuki ahisi yomuthi, aliriryo mwakwama kyeriyisigha Ngede.

Après une heure et demie, ils atteignirent un figuier sauvage énorme. Ngede sautilla éperdument parmi les branches. Il s’installa ensuite sur une branche et inclina sa tête vers Gingile comme pour dire, « Le voici ! Viens vite ! Qu’est-ce qui te prend autant de temps ? » Gingile ne pouvait pas voir d’abeilles depuis le dessous de l’arbre, mais il avait confiance en Ngede.


Nikwa neryo Gingile mwahira erithumo liwe lyobuhighi lyahisi yomuthi, amasondia ebithi ebyomire angahemba omuliro. Omuliro abere abiriaka ndeke, mwimya omuthi muli owumire amahira wo ahakathi komuliro. Omuthi ono inyasibwe ngowakaletha omukyi munene anemwaka. Gingile mwasamba omwamuthi inyahambire omuthi womwameno okwalhuhande olhute kwamuliro.

Alors, Gingile déposa sa lance sous l’arbre, recueillit des brindilles séchées et alluma un petit feu. Une fois que le feu brûlait bien, il mit une longue branche au cœur du feu. Ce bois était connu pour la fumée qu’il créait quand il brûlait. Gingile commença à grimper, tenant entre ses dents le bout froid de la branche qui fumait.


Neryo anemusamba amwowa eriruruma neribubutha ly’esyanzuki. Syabya isinemulhwa omwakyuna, ekyiri mwekyihembo kyesyanzuki. Gingile abere ahika ahali ekihembo ky’esyanzuki, mwingirya omuthi owalikwomukyi omwa kyuna ekiri mw’esyanzuki. Neryo esya nzuki syamahurumukayo ngebimira byomutsiha. Syamawulhuka sikasagha omukyi, kyonga syamasigha syalhumanga Gingile.

Bientôt il pouvait entendre le bourdonnement bruyant des abeilles affairées. Elles rentraient et sortaient d’un creux dans le tronc d’arbre - leur ruche. Lorsque Gingile arriva à la ruche il mit le bout fumant de la branche dans le creux. Les abeilles sortirent, fâchées et méchantes. Elles s’envolèrent parce qu’elles n’aimaient pas la fumée - mais pas avant d’avoir piqué douloureusement Gingile !


Esyanzuki syabere syabirihwamo, Gingile mwahira ebyalha byomwakyuna omuli olhwukyo lhw’esyanzuki. Ebyalha byamalhusyayo ekihembo ekikathonghonga mw’obukyi. Neryo amahira ekihembo kyomwasakira eyabya inyanahirire okwakitigho, neritsuka erichima omwamuthi.

Quand les abeilles furent sorties, Gingile enfonça ses mains dans le nid. Il sortit des poignées de rayons de miel d’abeilles desquelles s’écoulait du miel riche et des larves grasses et blanches. Il mit soigneusement le nid dans la besace qu’il portait sur son épaule et commença à descendre de l’arbre.


Iyo Ngede mwathwamo erisamalira ebyosi ebya Gingile aby’akakolha. Amalindirira ati mbwino Gingile anemwendimusighira ekihembo ekyobunyunyu bw’obukyi ngekihembo ekyewasingya habwerimusondolia erihika ahali obukyi. Ngede mwaseseruka omwamisale yomuthi erihika ahisi yomuthi. Okwamwiso, Ngede mwahika ahisi hakuhi n’omulhwana inyanemulinda elhuhembo lhwiwe, kutse ewasingya.

Ngede regardait avec impatience tout ce que Gingile faisait. Il attendait qu’il laisse un gros morceau de nid d’abeille comme signe de remerciement à l’indicateur. Ngede voltigeait de branche en branche, de plus en plus près du sol. Finalement, Gingile arriva au pied de l’arbre. Ngede se percha sur une roche près du garçon et attendit sa récompense.


Ahonaho, Gingile mwalimya omuliro, amimya erithumo liwe neryo amatsuka olhungendo lhwerighenda eka, buthatsomana w’akanyonyi akamusondolhaya. Ngede mwabirikira nekyinigha ati, “viktor! Viktor!” neryo Gingile mwimana, amasamalira w’akanyonyi, neryo amaseka kutsibu. “Wanzire okw’abukyi, munywani wayi? haa! Mungakolha omwatsi wosi wingyowene, nesyanzuki syamandumanga, ibwa busananaki inakuha okwabukyi obusihire buthya?” Leka ngayighendere. W’akanyonyi Ngede mwatsuruma nerihithana! Ekyi mukitabya kisosekano kibuya, kwenene hali erithuhulia.

Mais Gingile éteint le feu, ramassa sa lance et commença à rentrer chez lui, en ignorant l’oiseau. Ngede lança, fâché, « VIC-torr ! VIC-torr ! » Gingile s’arrêta, dévisagea le petit oiseau et éclata de rire. « Tu veux du miel, mon ami ? Ha ! Mais c’est moi qui ai fait tout le travail et qui me suis fait piquer. Pourquoi est-ce que je devrais partager ce miel avec toi ? » Et il partit. Ngede était furieux ! Ce n’était pas une façon de le traiter ! Mais il aurait sa revanche.


Kiro kighume ama’yenga manene abirilhaba, kandi Gingile mwowa olhusughundo lhwa Ngede olhukakanganaya lhuthi obukyi kandi bwabanikirre. Amibuka obunzwenzwe obwomwabukyi, neryo amakwama omulenge w’akanyonyi kandi. Amabya abirimuhikya okwa mwiso womusithu, Ngede mwahumulha omwa kathi akamahwa. “Ahh” amalengekania awobukyi neryo Gingile amahira w’okwakathi kamahwa. Neryo amakya omuliro kandi lhubalhuba, amatsuka erisamba omwakathi akalimwamahwa. Amahira omuthi wobukyi w’omwameno, neryo amasamba. Ngede w’akanyonyi amakwama kyikalha n’erithungerera.

Un jour, plusieurs semaines plus tard, Gingile entendit de nouveau l’appel de Ngede. Il se souvint du miel délicieux et suivit avec impatience l’oiseau une fois de plus. Après avoir guidé Gingile à l’orée de la forêt, Ngede s’arrêta pour se reposer dans un acacia épineux. « Ahh, » pensa Gingile. « La ruche doit être dans cet arbre. » Il alluma rapidement son petit feu et commença à grimper, la branche fumante entre ses dents. Ngede s’assit et le regarda.


Gingile amasamba, kyonga amaghana eryowa eriruma ly’esyanzuki ngabulikiro. “Mbwino ekyuna ekyasirimu kirihali omwamuthi”, mwalengekania atya. Amathasyahethuka okwawundi musale. Omwanya werilhangira ekyihembo kyesyanzuki, mwayisangana meso okwa meso na w’Engwe. W’Engwe mwahithana akalangire Gingile akasamusumbugha omwathulho thwiwe. W’Engwe amaliba ameso, nerithanda obunu ndeke erikangania ameno awathwire pia pia pia.

Gingile grimpa, se demandant pourquoi il n’entendait pas le bourdonnement habituel. « Peut-être que la ruche est très profonde dans l’arbre, » se dit-il. Il se hissa sur une autre branche. Mais au lieu de la ruche, il arriva face-à-face avec le visage d’un léopard ! Léopard était très fâchée que son sommeil ait été interrompu si brusquement. Ses yeux se plissèrent et elle ouvrit sa bouche pour révéler ses grandes dents pointues.


Neryo w’Engwe akinayiryatsira, Gingile mwayitsiada neryo athi akahamba omuthahi ebyalha byamataruka, nerisunukalha neryo amathoghera ahisi, erisina hekungudu, neribunika akakongulhu. Amaghenda akatsukuda lhubalhuba. Ekyomughisa mubuya, w’Engwe abya inyakine mwothulho mwathatsomana erimuharambia. Wakanyonyi Ngede mwayisima kwanamatathuhulia. Kandi na Gingile mwasoma.

Avant que Léopard ne puisse s’en prendre à Gingile, ce dernier se précipita en bas de l’arbre. Dans son empressement, il manqua une branche et atterrit par terre avec un bruit sourd, se tordant la cheville. Heureusement pour lui, Léopard était encore trop endormie pour le poursuivre. Ngede, l’indicateur, eu sa revanche. Et Gingile retint sa leçon.


Neryo abana ba Gingile bakabya bakowa omwatsi ono, bakasikaya Ngede nerimuha ekitsumbi. Obuthuku bakatheha obukyi bakalengaho erisighira ekiihembo ky’obunyunyu habw’omwembembethya w’obukyi!

Ainsi, quand les enfants de Gingile entendent l’histoire de Ngede ils respectent le petit oiseau. Chaque fois qu’ils récoltent du miel, ils s’assurent de laisser la plus grande partie du rayon à l’indicateur !


Écrit par: Zulu folktale
Illustré par: Wiehan de Jager
Traduit par: Amos Mubunga Kambere
Langue: konzo
Niveau: Niveau 4
Source: The Honeyguide's revenge du Livre de contes africains
Licence de Creative Commons
Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.
Options
Retour à la liste des contes Téléchargement PDF