Download PDF
Back to stories list

Bananförsäljaren Tom Tom the banana seller

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Anna Hewett

Language Swedish

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Tom bär en bricka med mogna bananer.

Tom carries a tray of ripe bananas.


Tom går till marknaden för att sälja bananer.

Tom goes to the market to sell bananas.


Människorna på marknaden köper frukt.

People at the market are buying fruit.


Men ingen köper Toms bananer. De föredrar att köpa frukt från kvinnor.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.


”I vårt samhälle säljer bara kvinnor frukt”, säger människorna. ”Vad är det här för man?” frågar de.

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.


Men Tom ger inte upp. Han ropar: ”Köp mina bananer! Köp mina söta mogna bananer!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”


En kvinna plockar upp en klase bananer från brickan. Hon tittar noga på bananerna.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.


Kvinnan köper bananerna.

The woman buys the bananas.


Fler personer kommer till ståndet. De köper Toms bananer och äter dem.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.


Snart är brickan tom. Tom räknar pengarna han tjänade.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.


Sedan köper Tom tvål, socker, och bröd. Han lägger sakerna på sin bricka.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.


Tom balanserar brickan på huvudet och går hem.

Tom balances the tray on his head and goes home.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Anna Hewett
Language: Swedish
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF