Download PDF
Back to stories list

Khalai pratar med växter Khalai talks to plants

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Jesse Pietersen

Translated by Anna Hewett

Language Swedish

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Det här är Khalai. Hon är sju år gammal. Hennes namn betyder ”den goda” på hennes språk lubukusu.

This is Khalai. She is seven years old. Her name means ‘the good one’ in her language, Lubukusu.


Khalai vaknar och pratar med apelsinträdet. ”Snälla apelsinträd, väx dig stor och ge oss många mogna apelsiner.”

Khalai wakes up and talks to the orange tree. “Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges.”


Khalai går till skolan. På vägen dit pratar hon med gräset. ”Snälla gräs, väx grönare och torka inte ut.”

Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. “Please grass, grow greener and don’t dry up.”


Khalai går förbi vilda blommor. ”Snälla blommor, fortsätt att blomma så att jag kan fästa er i mitt hår.”

Khalai passes wild flowers. “Please flowers, keep blooming so I can put you in my hair.”


I skolan pratar Khalai med trädet som står mitt på skolgården. ”Snälla träd, låt dina grenar växa sig långa så att vi kan läsa under dem i skuggan.”

At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”


Khalai pratar med häcken runt hennes skola. ”Snälla, väx dig stark och hindra onda människor från att komma in.”

Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”


När Khalai kommer hem från skolan hälsar hon på apelsinträdet. ”Är dina apelsiner mogna än?”, frågar Khalai.

When Khalai returns home from school, she visits the orange tree. “Are your oranges ripe yet?” asks Khalai.


”Apelsinerna är fortfarande gröna”, suckar Khalai. ”Vi ses imorgon apelsinträdet”, säger Khalai. ”Kanske har du en mogen apelsin till mig då!”

“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I will see you tomorrow orange tree,” says Khalai. “Perhaps then you will have a ripe orange for me!”


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Jesse Pietersen
Translated by: Anna Hewett
Language: Swedish
Level: Level 2
Source: Khalai talks to plants from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF