Download PDF
Back to stories list

Beslutet Decision

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Helena Englund-Sarkees

Language Swedish

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Min by hade många problem. Vi gjorde en lång kö för att hämta vatten från en kran.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.


Vi väntade på mat som hade skänkts av andra.

We waited for food donated by others.


Vi låste våra hus tidigt på grund av tjuvar.

We locked our houses early because of thieves.


Många barn slutade att gå i skolan.

Many children dropped out of school.


Unga flickor arbetade som pigor i andra byar.

Young girls worked as maids in other villages.


Unga pojkar drev omkring i byn medan andra jobbade på folks bondgårdar.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.


När vinden blåste, hängde det toalettpapper på träd och staket.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.


Folk skar sig på trasigt glas som andra personer hade slängt.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.


Så en dag torkade vattnet i kranen ut och våra behållare var tomma.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.


Min pappa gick från hus till hus och bad folk att delta i ett bymöte.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.


Människor samlades under ett stort träd och lyssnade.

People gathered under a big tree and listened.


Min pappa ställde sig upp och sa: ”Vi måste arbeta tillsammans för att kunna lösa våra problem.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”


Åttaårige Juma, som satt på en trädgren, ropade: ”Jag kan hjälpa till att städa upp.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”


En kvinna sa: ”Kvinnorna kan komma med mig och plantera mat.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”


En annan man ställde sig upp och sa: ”Männen ska gräva en brunn.”

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”


Vi ropade alla med en röst: ”Vi måste ändra våra liv.” Från den dagen arbetade vi tillsammans för att lösa våra problem.

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Helena Englund-Sarkees
Language: Swedish
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF