Download PDF
Back to stories list

Ce a spus sora lui Vusi What Vusi's sister said

Written by Nina Orange

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Carmen Onuorah

Language Romanian

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Intr-o dimineață, foarte devreme, bunica lui Vusi l-a chemat, “Vusi, te rog du oul acesta părinților tăi. Vor să facă un tort mare pentru nunta sorei tale”.

Early one morning Vusi’s granny called him, “Vusi, please take this egg to your parents. They want to make a large cake for your sister’s wedding.”


In drum spre părinții lui, Vusi a întâlnit doi băieți culegând fructe. Unul a smuls oul de la Vusi și l-a izbit de un copac. Oul s-a spart.

On his way to his parents, Vusi met two boys picking fruit. One boy grabbed the egg from Vusi and shot it at a tree. The egg broke.


“Ce ai făcut?” plângea Vusi. “Oul ăla era pentru un tort. Tortul era pentru nunta sorei mele. Ce va spune sora mea daca nu va fi un tort de nuntă?”

“What have you done?” cried Vusi. “That egg was for a cake. The cake was for my sister’s wedding. What will my sister say if there is no wedding cake?”


Băieților le părea rău că-l șicanaseră pe Vusi. “Nu putem ajuta cu nimic pentru tort, dar iată un baston pentru sora ta,” a zis unul. Vusi și-a continuat călătoria.

The boys were sorry for teasing Vusi. “We can’t help with the cake, but here is a walking stick for your sister,” said one. Vusi continued on his journey.


In drum a întâlnit doi oameni construind o casă. “Putem să folosim bățul ăla ?” a întrebat unul. Dar bățul nu era destul de tare pentru clădire, și s-a rupt.

Along the way he met two men building a house. “Can we use that strong stick?” asked one. But the stick was not strong enough for building, and it broke.


“Ce ai făcut?” plângea Vusi. “Bățul ăla era un dar pentru sora mea. Culegătorii de fructe mi-au dat bățul pentru că au spart oul pentru tort. Tortul era pentru nunta sorei mele. Acum ou nu mai e, nici tort, și nici dar. Ce va spune sora mea?”

“What have you done?” cried Vusi. “That stick was a gift for my sister. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for the cake. The cake was for my sister’s wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift. What will my sister say?”


Zidarilor le părea rău că rupseseră bățul. “Nu te putem ajuta cu tortul, dar iată ceva paie pentru sora ta,” a zis unul. Si așa Vusi și-a continuat călătoria.

The builders were sorry for breaking the stick. “We can’t help with the cake, but here is some thatch for your sister,” said one. And so Vusi continued on his journey.


În drum, Vusi a întâlnit un fermier și o vacă. “Ce paie delicioase, pot să gust un pic?” a întrebat vaca. Dar paiele erau atât de gustoase încât vaca le-a mâncat pe toate!

Along the way, Vusi met a farmer and a cow. “What delicious thatch, can I have a nibble?” asked the cow. But the thatch was so tasty that the cow ate it all!


“Ce ai făcut?” a plâns Vusi. “Paiele alea erau un dar pentru sora mea. Zidarii mi-au dat paiele pentru că au rupt bățul de la culegătorii de fructe. Culegătorii de fructe mi-au dat bățul pentru că au spart oul pentru tortul sorei mele. Tortul era pentru nunta sorei mele. Acum ou nu mai e, nici tort, și nici dar. Ce va spune sora mea?”

“What have you done?” cried Vusi. “That thatch was a gift for my sister. The builders gave me the thatch because they broke the stick from the fruit pickers. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for my sister’s cake. The cake was for my sister’s wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift. What will my sister say?”


Vacii îi părea rău că a fost hapsână. Fermierul a fost de acord ca vaca să meargă cu Vusi ca dar pentru sora lui. Si așa Vusi a mers mai departe.

The cow was sorry she was greedy. The farmer agreed that the cow could go with Vusi as a gift for his sister. And so Vusi carried on.


Dar vaca a fugit înapoi la fermier la vremea mesei. Si Vusi s-a pierdut pe drum. A ajuns foarte târziu la nunta sorei lui. Oaspeții deja mâncau.

But the cow ran back to the farmer at supper time. And Vusi got lost on his journey. He arrived very late for his sister’s wedding. The guests were already eating.


“Ce voi face?” plângea Vusi. “Vaca fugită era un dar în schimbul paielor pe care mi le-au dat zidarii. Zidarii mi-au dat paiele pentru că au rupt bățul de la culegătorii de fructe. Culegătorii de fructe mi-au dat bățul pentru că au spart oul pentru tort. Tortul era pentru nuntă. Acum ou nu e, nici tort, și nici dar.”

“What shall I do?” cried Vusi. “The cow that ran away was a gift, in return for the thatch the builders gave me. The builders gave me the thatch because they broke the stick from the fruit pickers. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for the cake. The cake was for the wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift.”


Sora lui Vusi s-a gândit pentru un timp apoi a spus, “Vusi fratele meu, nu îmi pasă cu adevărat de cadouri. Nici de tort chiar nu îmi pasă. Suntem toți aici împreună, sunt fericită! Acum îmbracă-te cu hainele tale bune și hai să sărbătorim ziua asta!” Si chiar asta Vusi a făcut!

Vusi’s sister thought for a while, then she said, “Vusi my brother, I don’t really care about gifts. I don’t even care about the cake! We are all here together, I am happy. Now put on your smart clothes and let’s celebrate this day!” And so that’s what Vusi did.


Written by: Nina Orange
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Carmen Onuorah
Language: Romanian
Level: Level 4
Source: What Vusi's sister said from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF