Download PDF
Back to stories list

De ce nu au hipopotamii păr Why hippos have no hair

Written by Basilio Gimo, David Ker

Illustrated by Carol Liddiment

Translated by Carmen Onuorah

Language Romanian

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Într-o zi, Iepurele mergea pe lângă malul râului.

One day, Rabbit was walking by the riverside.


Hipopotamul era și el acolo, făcând o plimbare și mâncând ceva iarba verde, bună.

Hippo was there too, going for a stroll and eating some nice green grass.


Hipopotamul nu a văzut că Iepurele era acolo și din greșeală a călcat pe piciorul Iepurelui. Iepurele a început să țipe la Hipopotam, “Hipopotamule! Nu vezi că mă calci pe picior?”

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t you see that you’re stepping on my foot?”


Hipopotamul și-a cerut scuze de la Iepure, “Îmi pare așa de rău. Nu te-am văzut. Te rog, iartă-mă!” Dar Iepure nu asculta și striga Hipopotamului, “Ai făcut-o intenționat! Ai să vezi tu într-o zi! Ai să plătești!”

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re going to pay!”


Iepure a mers în căutarea Focului și a spus, “Du-te, arde-l pe Hipopotam când va ieși din apă să mănânce iarbă. A călcat pe mine!” Focul a răspuns, “Nici o problema, Rabbit, prietene. Voi face precum ai cerut.”

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn Hippo when she comes out of the water to eat grass. She stepped on me!” Fire answered, “No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you ask.”


Mai târziu, Hipopotamul mânca iarbă departe de râu când, “Whoosh!” Focul s-a aprins în flăcări. Flăcările au început să ardă părul Hipopotamului.

Later, Hippo was eating grass far from the river when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The flames began to burn Hippo’s hair.


Hipopotamul a început să plângă și a fugit spre apă. Tot părul i-a fost ars de foc. Hipopotamul a continuat să plângă, “Părul meu a ars în foc! Mi-am pierdut tot părul! Părul meu frumos!”

Hippo started to cry and ran for the water. All her hair was burned off by the fire. Hippo kept crying, “My hair has burned in the fire! My hair is all gone! My beautiful hair!”


Iepure era fericit că părul Hipopotamului arsese. Și până în ziua de azi, de frica focului, hipopotamul niciodată nu se îndepărtează de apă.

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned. And to this day, for fear of fire, the hippo never goes far from the water.


Written by: Basilio Gimo, David Ker
Illustrated by: Carol Liddiment
Translated by: Carmen Onuorah
Language: Romanian
Level: Level 2
Source: Why hippos have no hair from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF