Download PDF
Back to stories list

Nozibele și cele trei fire de păr Nozibele and the three hairs

Written by Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Carmen Onuorah

Language Romanian

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Cu mult timp în urmă, trei fete s-au dus să adune lemne.

A long time ago, three girls went out to collect wood.


Fusese o zi foarte calduroasă așa că s-au dus la râu să înoate. S-au jucat și împroșcat cu apă și înotat.

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.


Deodată, și-au dat seama că era târziu. S-au grăbit înapoi în sat.

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.


Când erau aproape acasă, Nozibele și-a dus mâna la gât. Și-a uitat șiragul de mărgele! “Vă rog veniți înapoi cu mine!” s-a rugat ea de prietenele sale. Dar prietenele ei au spus că era prea târziu.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! “Please come back with me!” she begged her friends. But her friends said it was too late.


Atunci Nozibele s-a întors la râu singură. Și-a găsit șiragul de mărgele și s-a grăbit spre casă. Dar s-a rătăcit în întuneric.

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.


La depărtare a văzut lumină venind de la o colibă. S-a grăbit spre ea și a bătut la ușă.

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.


Spre surprinderea ei, un câine a deschis ușa și a zis, “Ce vrei?” “M-am rătăcit și am nevoie de un loc să dorm,” a spus Nozibele. “Intră, ori te voi mușca!” a spus câinele. Așa că, Nozibele a intrat.

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.


Apoi câinele a spus, “Gătește pentru mine!” “Dar n-am gătit până acum niciodată pentru un câine,” a răspuns ea. “Gătește, sau te voi mușca!” a spus câinele. Atunci Nozibele a făcut ceva de mâncare pentru câine.

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.


Apoi câinele a spus, “Fă patul pentru mune!” Nozibele a răspuns, “N-am făcut niciodată patul pentru un câine.” “Fă patul, ori te voi mușca!” a spus câinele. Atunci Nozibele a făcut patul.

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the bed.


În fiecare zi trebuia să găteasca, să măture și să spele pentru câine. Apoi într-o zi câinele a spus, “Nozibele, astăzi trebuie să vizitez niște prieteni. Mătură casa, fă de mâncare și spală-mi lucrurile înainte să vin eu înapoi.”

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”


Imediat cum a plecat câinele, Nozibele a luat trei fire de păr din capul ei. A pus un fir sub pat, unul după ușă, și unul în îngrăditură. Apoi a fugit acasă cât a putut de repede.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.


Când câinele s-a întors acasă, a căutat-o pe Nozibele. “Nozibele, unde esti?” a strigat el. “Sunt aici, sub pat,” a spus primul fir de păr. “Sunt aici, după ușă,” a spus al doilea fir de păr. “Sunt aici, în îngrăditură,” a spus al treilea fir de păr.

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.


Atunci câinele a știut că Nozibele l-a păcălit. A fugit și fugit tot drumul pâna în sat. Dar frații lui Nozibele așteptau acolo cu ciomege mari. Câinele a făcut cale întoarsă și a fugit și nu a mai fost văzut de atunci niciodată.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.


Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Carmen Onuorah
Language: Romanian
Level: Level 3
Source: Nozibele and the three hairs from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF