Download PDF
Back to stories list

Zama Niw’amani Zama is great!

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Amos Mubunga Kambere

Language Lukhonzo

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Mughalha wethu omulere salibotsera lhuba. Ngabuka lhuba kusangwa ngawithe amani.

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!


Ningye ngaleka omwisi inyingira.

I am the one who lets in the sun.


“Uli ngununu yaghe yomwangyakya”, mama akabugha.

“You’re my morning star,” says Ma.


Ngayinabaya, sindiyisunza buwathikya.

I wash myself, I don’t need any help.


Ngaumira amaghetse mabisi haima n’esabbuni ey’ebbururu.

I can cope with cold water and blue smelly soap.


Mama akanyibukaya, “Kauleke eribirirwa ameno”, Ngasubamo “eyihi sinangabirirwa nahake”.

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”


Ngabya nabirinaba, ngaramukaya sokulhu haima na’songali, neryo inabasunzira ekiro kibuya.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.


Hathya ngalimuyambalya, “ngali mukulhu hathya mama”, ngabugha.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.


Hathya ngalimufunga amapese kandi nerikundika esyangetha syaghe.

I can close my buttons and buckle my shoes.


Ngalhangira nyithi abanabethu abanzubireko, bakakwama ebilhaghiro.

And I make sure little brother knows all the school news.


Omwamasomo awosi ngakolha ndeke.

In class I do my best in every way.


Ngakolha ebindu ebyosi ebi ebiwene. Aliryo ekyanganzire kutsibu omwabyosi lyerisatha, n’erisatha!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Amos Mubunga Kambere
Language: Lukhonzo
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF