Download PDF
Back to stories list

Timoun lasi Children of wax

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by ACE Haiti-University of Notre Dame USA

Language Haitian

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Nan tan lontan te gen yon fanmi ki tap viv ak kè kontan.

Once upon a time, there lived a happy family.


Yo pa te janm goumen yonn ak lòt. Yo te ede paran yo nan kay la ak nan jaden an.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.


Men, yo pa te gen dwa ale twò pre dife.

But they were not allowed to go near a fire.


Yo te fè tout travay sa yo nan lannwit paske yo te fèt ak lasi!

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!


Men yonn nan ti gason yo te anvi wè limyè solèy la.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.


Yon jou anvi sa a te gwo anpil. Frè li avèti’l …

One day the longing was too strong. His brothers warned him…


Men, li te twò ta! Li fonn nan solèy cho a.

But it was too late! He melted in the hot sun.


Timoun yo te si tèlman tris lè yo wè yo frè ap fonn.

The wax children were so sad to see their brother melting away.


Yo fè yon plan. Yo pran lasi, yo fonn lasi a enpi yo fè’l tounen yon zwazo.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.


Yo mennen frè zwazo yo sou tèt yon mòn wo.

They took their bird brother up to a high mountain.


Lè solèy la leve, zwazo an vole pandan l’ap chante nan limyè maten an.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: ACE Haiti-University of Notre Dame USA
Language: Haitian
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF