Download PDF
Back to stories list

Yon kabrit, yon chen ak yon bèf Goat, Dog, and Cow

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by ACE Haiti-University of Notre Dame USA

Language Haitian

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Yon kabrit, yon chen ak yon bèf te bon zanmi. Yon jou yo pran yon taksi pou yal flannen.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.


Lè yo rive kote yo prale, chofè a mande yo peye pri transpò an. Bèf la peye transpò pa li.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.


Chen an peye yon ti kras anplis paske li pat gen lajan egzat lan.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.


Lè chofè an ta pral remèt li nan lajan an li wè kabrit lan ki tonbe kouri san li pa peye.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.


Chofè an pat kontan ditou. Li pati san li pa remèt chen an rest lajan an.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.


Se pou sa a, jis jounen jodya a chen an kouri deyè chak machin li wè paske lap chache chofè a ki dwe li yon lajan.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.


Kabrit lan kouri sove chak fwa li wè yon machin. Li pè pou’ l pa ale nan prizon akòz lajan li dwe an.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.


Bèf lan li menm pa gen pwoblèm lè li wè yon machin. Li pran tan li pou li travèse lari a kè pòpòz paske li konnen ke li peye tout pri transpò a.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: ACE Haiti-University of Notre Dame USA
Language: Haitian
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF