下载 PDF
返回故事列表

មាន់ និង ម្រើមព្រះ 鸡和千足虫

作者 Winny Asara

插图 Magriet Brink

译文 Khuob Sopheak

语言 高棉语

级别 3级

将整故事念出来 本故事尚未有语音版。


មាន់ និងម្រើមព្រះ ជាមិត្តនឹងគ្នា។ ប៉ុន្តែពួកវាតែងប្រជែងគ្នាជានិច្ច។ ថ្ងៃមួយ ពួកគេក៏បបួលគ្នាលេងបាល់ទាត់។ អ្នកទាំងពីរចង់ដឹងថាតើនរណាពូកែជាងគេ។

鸡和千足虫是好朋友,但是它们又互相竞争。有一天,它们决定进行一场足球比赛,看看谁是最棒的球员。


ពួកគេក៏ចេញទៅទីលានបាល់ទាត់។ ការប្រកួតក៏ចាប់ផ្ដើម។ មាន់រត់យ៉ាងលឿន។ ប៉ុន្តែម្រើមព្រះ រត់លឿនជាង។ មាន់ទាត់បាល់បានឆ្ងាយ។ ប៉ុន្តែម្រើមព្រះ ទាត់បាល់បានឆ្ងាយជាង។ មាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅ។

它们去了球场,开始比赛。鸡跑得飞快,但是千足虫跑得更快。鸡把球踢得很远,但是千足虫踢得更远。鸡开始有点闷闷不乐。


ពួកគេក៏សម្រេចចិត្តទាត់ប៉េណាល់ទីវិញម្ដង។ ដំបូងម្រើមព្រះ ធ្វើជាអ្នកចាំទី។ មាន់ទាត់ចូលទីបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មក ដល់វេនមាន់ចាំទីវិញម្ដង។

最后,它们决定来一场点球大战。第一轮中,千足虫当守门员,鸡只拿到了一分。然后,在第二轮中,鸡做守门员。


ម្រើមព្រះទាត់បាល់ចូល។ ម្រើមព្រះបណ្ដើរបាល់ចុះឡើង ក៏ទាត់ចូលទៀត។ ម្រើមព្រះ តែតបាល់ចូលទីទៀត។ ម្រើមព្រះទាត់ចូលសរុបបានប្រាំគ្រាប់។

千足虫猛地一踢,球进了。千足虫运球飞快,又进了一球。千足虫跳起来,打了个头球,又得了一分。千足虫一共得了五分。


ពេលចាញ់បែបនេះ មាន់ខឹងយ៉ាងខ្លាំង ។ ម្រើមព្រះអស់សំណើច ព្រោះឃើញមិត្តវាខឹងឡើងមុខក្រហម។

鸡输了,它很生气。千足虫哈哈大笑,因为它的朋友输了球,就无理取闹。


មាន់ខឹងខ្លាំងពេក ក៏បើកចំពុះចឹកលេបម្រើមព្រះចូលពោះបាត់។

鸡生气极了,它张开嘴,一口把千足虫吞了下去。


ពេលដើរមកផ្ទះវិញ មាន់ក៏ជួបនឹងមេម្រើមព្រះ។ មេម្រើមព្រះក៏សួរថា៖ “តើឯងបានឃើញកូនខ្ញុំដែរឬទេ?” មាន់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់។ មេម្រើមព្រះ ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។

鸡回家的路上,遇到了千足虫妈妈。千足虫妈妈问它:“你看见我的孩子了吗?”鸡什么都没说,千足虫妈妈很担心。


រំពេចនោះ មេម្រើមព្រះ បានឮសំឡេងខ្សាវៗ។ “ម៉ែជួយកូនផង!” មេម្រើមព្រះសម្លឹងជុំវិញ ហើយប្រឹងស្ដាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ សំឡេងនោះ គឺឮចេញពីក្នុងពោះមាន់សោះ។

千足虫妈妈突然听到了一阵微弱的声音:“快帮我,妈妈!”千足虫妈妈看了看周围,仔细地听着,声音是从鸡身体里传出来的。


មេម្រើមព្រះក៏ស្រែកថា៖ “កូនសម្លាញ់! ចូរកូនប្រើជំនាញពិសេសរបស់កូនទៅ។” ម្រើមព្រះ ក៏បញ្ចេញក្លិនស្អុយ និងរសជាតិគួរឲ្យខ្ពើម។ មាន់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន។

千足虫妈妈大喊道:“快用你神奇的能力!”千足虫会产生一种很难闻的味道,会让鸡觉得很恶心。


មាន់ចាប់ផ្ដើមភើ។ បន្ទាប់មកវាចាប់ផ្ដើមខាកផង ស្ដោះផង។ ក្រោយមក វាក៏កណ្ដាស់ ហើយក្អក។ ក្អកហើយ ក្អកទៀត។ ម្រើមព្រះគួរឲ្យខ្ពើមរអើមណាស់!

鸡打了一个嗝,咕噜咕噜要吐了,又是打喷嚏又是咳嗽。千足虫太恶心了!


មាន់ក៏ក្អកចេញម្រើមព្រះពីក្នុងពោះវាមកក្រៅ។ មេម្រើមព្រះ និងកូន ក៏នាំគ្នាវារឡើងដើមឈើដើម្បីលាក់ខ្លួន។

鸡不停地咳嗽,直到把千足虫从胃里咳了出来。千足虫妈妈和孩子赶紧爬上树,藏了起来。


ចាប់ពីពេលនោះមក មាន់ និងម្រើមព្រះ ក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នារហូតមក។

从此以后,鸡和千足虫就变成了敌人。


作者: Winny Asara
插图: Magriet Brink
译文: Khuob Sopheak
语言: 高棉语
级别: 3级
出处: 原文来自非洲故事书Chicken and Millipede
共享创意授权条款
本着作系采用共享创意 署名 3.0 未本地化版本授权条款授权。
读多啲3级故事:
选项
返回故事列表 下载 PDF