下载 PDF
返回故事列表

Αυτό που η αδερφή του Βούσι είπε 福思的姐姐说了什么

作者 Nina Orange

插图 Wiehan de Jager

译文 Eleni Manou

语言 希腊语

级别 4级

将整故事念出来 本故事尚未有语音版。


Νωρίς το πρωί η γιαγιά του Βούσι τον κάλεσε: «Βούσι, σε παρακαλώ πήγανε αυτό το αυγό στους γονείς σου. θέλουν να φτιάξουν ένα μεγάλο κέικ για το γάμο της αδερφής σου».

一天早上,福思的奶奶唤他过来说:“福思,你带着这个鸡蛋去你爸妈那儿吧!他们要为你姐姐的婚礼做一个大蛋糕。”


Στο δρόμο για τους γονείς του, ο Βούσι συνάντησε δύο αγόρια να μαζεύουν φρούτα. Ένα αγόρι άρπαξε το αυγό από τον Βούσι και το πέταξε σε ένα δέντρο. Το αυγό έσπασε.

福思带着鸡蛋上了路,他遇到了两个正在采水果的男孩。其中一个男孩抓过鸡蛋,朝着果树扔过去,鸡蛋破了。


«Τι έχεις κάνει;» φώναξε ο Βούσι. «Αυτό το αυγό ήταν για ένα κέικ. Το κέικ ήταν για το γάμο της αδερφής μου. Τι θα λέει η αδερφή μου αν δεν υπάρχει γαμήλιο κέικ;»

福思哭了:“你做了什么?那个鸡蛋是用来做蛋糕的,这个蛋糕是送给我姐姐结婚的礼物。没了蛋糕,我姐姐会说什么?”


Τα αγόρια λυπήθηκαν που πείραξαν τον Βούσι. «Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε για το κέικ, αλλά εδώ υπάρχει ένα ραβδί για περπάτημα για την αδερφή σου» είπε ένας. Ο Βούσι συνέχισε το ταξίδι του.

男孩们觉得很抱歉,他们不应该嘲弄福思。其中一个男孩说:“我们没办法帮你做蛋糕,但是我们这儿有一根拐杖,可以送给你姐姐。”福思带上了拐杖,继续上路。


Στην πορεία αυτός συνάντησε δύο άντρες να χτίζουν ένα σπίτι. «Μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δυνατό ραβδί;» ρώτησε ένας. Αλλά το ραβδί δεν ήταν αρκετά δυνατό για χτίσιμο, και έσπασε.

福思在路上碰到了两个造房子的工人。其中一个工人问他:“我们可以借用一下那根木棍吗?”但是木棍不是很结实,它断了。


«Τι έχεις κάνει;» φώναξε ο Βούσι. «Αυτό το ραβδί ήταν ένα δώρο για την αδερφή μου. Οι συλλέκτες φρούτων μου έδωσαν το ραβδί επειδή έσπασαν το αυγό για το κέικ. Το κέικ ήταν για το γάμο της αδερφής μου. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυγό, ούτε κέικ, ούτε και δώρο. Τι θα λέει η αδερφή μου;»

福思哭了:“你做了什么?那根木棍是摘水果的人给我的,因为他们打碎了用来做蛋糕的鸡蛋。那个蛋糕是送给我姐姐结婚的礼物。没了鸡蛋,没了蛋糕,没了礼物,我姐姐会说什么?”


Οι χτίστες λυπήθηκαν που έσπασαν το ραβδί. «Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με το κέικ, αλλά εδώ υπάρχει λίγο άχυρο για την αδερφή σου» είπε ένας. Και έτσι ο Βούσι συνέχισε το ταξίδι του.

造房子的工人觉得很抱歉,因为他们弄断了木棍。其中一个工人说:“我们没办法帮着做蛋糕,但我这儿有一些茅草,可以送给你姐姐。”福思带上茅草,继续上路。


Στην πορεία, ο Βούσι συνάντησε έναν αγρότη και μια αγελάδα. «Τι νόστιμο άχυρο, μπορώ να έχω μια μπουκιά;» ρώτησε η αγελάδα. Αλλά το άχυρο ήταν τόσο νόστιμο που η αγελάδα το έφαγε όλο!

在路上,福思遇到了一个农民和一头奶牛。奶牛说:“多么美味的茅草啊!我可以尝一尝吗?”但是茅草太美味了,奶牛把茅草全吃光了!


«Τι έχεις κάνει;» φώναξε ο Βούσι. Αυτό το άχυρο ήταν δώρο για την αδερφή μου. Οι χτίστες μου έδωσαν το άχυρο επειδή αυτοί έσπασαν το ραβδί από τους συλλέκτες φρούτων. Οι συλλέκτες φρούτων μου έδωσαν το ραβδί επειδή αυτοί έσπασαν το αυγό για το κέικ της αδερφής μου. Το κέικ ήταν για το γάμο της αδερφής μου. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυγό, ούτε κέικ, ούτε και δώρο. Τι θα λέει η αδερφή μου;»

福思哭了:“你做了什么?那些茅草是给我姐姐的礼物。造房子的工人给了我那些茅草,因为他们弄断了摘水果的人给我的木棍。摘水果的人给了我木棍,因为他们把做蛋糕的鸡蛋打破了。那个蛋糕是给我姐姐结婚的礼物。现在鸡蛋、蛋糕、礼物都没了。我的姐姐会说什么?”


Η αγελάδα λυπήθηκε που ήταν αχόρταγη. Ο αγρότης συμφώνησε ότι η αγελάδα μπορούσε να πάει με τον Βούσι ως δώρο για την αδερφή του. Και έτσι ο Βούσι συνέχισε.

奶牛很抱歉,因为它太自私了。农民决定让奶牛跟着福思,作为礼物送给他姐姐。福思继续上路了。


Αλλά η αγελάδα έτρεξε πίσω στον αγρότη την ώρα του δείπνου. Και ο Βούσι χάθηκε στο ταξίδι του. Έφτασε πολύ αργά για το γάμο της αδερφής του. Οι καλεσμένοι ήδη έτρωγαν.

但是,到了吃晚饭的时候,奶牛跑回农场了,福思也迷路了。他很晚才到姐姐的婚礼上,客人们已经在吃饭了。


«Τι πρέπει να κάνω;» φώναξε ο Βούσι. «Η αγελάδα που έφυγε ήταν ένα δώρο, σε αντάλλαγμα για το άχυρο που μου έδωσαν οι χτίστες. Οι χτίστες μου έδωσαν το άχυρο επειδή έσπασαν το ραβδί από τους συλλέκτες φρούτων. Οι συλλέκτες φρούτων μου έδωσαν το ραβδί επειδή έσπασαν το αυγό για το κέικ. Το κέικ ήταν για το γάμο. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυγό, ούτε κέικ, και ούτε δώρο».

福思哭了:“我该怎么办?奶牛本来是农民送给我的礼物,因为奶牛吃了建筑工人给我的茅草。建筑工人给我茅草,因为他们折断了摘水果的人给我的木棍。摘水果的人给了我木棍,因为他们打破了做蛋糕的鸡蛋。那个蛋糕是给我姐姐结婚的礼物。现在,鸡蛋没了,蛋糕没了,礼物也没了。”


Η αδερφή του Βούσι σκέφτηκε για λίγο, και μετά είπε: «Βούσι αδερφέ μου, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά για τα δώρα. Δεν με ενδιαφέρει ακόμα για το κέικ! Εμείς είμαστε όλοι εδώ μαζί, και είμαι χαρούμενη. Τώρα φόρεσε τα κομψά σου ρούχα και ας γιορτάσουμε αυτή τη μέρα!» Και έτσι ήταν αυτό που έκανε ο Βούσι.

福思的姐姐想了一会儿,她说:“我亲爱的兄弟,我不在乎有没有礼物。我们今天聚在这里,我就很高兴了。穿上你漂亮的衣服,我们一起庆祝吧!”福思就照着她的话做了。


作者: Nina Orange
插图: Wiehan de Jager
译文: Eleni Manou
语言: 希腊语
级别: 4级
出处: 原文来自非洲故事书What Vusi's sister said
共享创意授权条款
本着作系采用共享创意 署名 3.0 未本地化版本授权条款授权。
选项
返回故事列表 下载 PDF