Download PDF
Back to stories list

Kíka àwọn ẹranko Counting animals Compter les animaux

Written by Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrated by Rob Owen

Translated by Ṣẹ́gun Ṣóẹ̀tán

Language Yoruba

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Erin kan fẹ́ lẹ mu omi.

One elephant is going to drink water.

Un éléphant va boire de l’eau.


Àgùfọn méjì fẹ́ lọ mu omi.

Two giraffes are going to drink water.

Deux girafes vont boire de l’eau.


Ẹfọ̀n mẹ́ta àti ẹyẹ mẹ́rin fẹ́ lọ mu omi.

Three buffaloes and four birds are also going to drink water.

Trois bœufs et quatre oiseaux vont boire de l’eau.


Ẹtu márùnún àti túrùkú mẹ́fà ń rìn lọ sí ibi omi.

Five impalas and six warthogs are walking to the water.

Cinq impalas et six phacochères vont boire de l’eau.


Sẹ́bírà méje ń sáré lọ mu omi.

Seven zebras are running to the water.

Sept zèbres courent vers l’eau.


Kọ̀ǹkọ̀ mẹ́jọ àti ẹja mẹ́sànàn ń wẹ̀ nínú omi.

Eight frogs and nine fish are swimming in the water.

Huit grenouilles et neuf poissons nagent dans l’eau.


Kìnìún kan bú ramúramù.Òun náà fẹ́ mu omi Tani ń bẹ̀rù kìnìún?

One lion roars. He also wants to drink. Who is afraid of the lion?

Un lion rugit. Il veut boire aussi. Qui a peur du lion ?


Erin kan ń mu omi pẹ̀lú kìnìún.

One elephant is drinking water with the lion.

Un éléphant boit de l’eau avec le lion.


Written by: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Ṣẹ́gun Ṣóẹ̀tán
Language: Yoruba
Level: Level 1
Source: Counting animals from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF