Download PDF
Back to stories list

Ọkùnrin gíga púpọ̀ kan A very tall man Un homme très grand

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Taiwo Ẹhinẹni

Language Yoruba

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ọkọ́ rẹ̀ kúrú jù.

His hoe was too short.

Sa houe était trop courte.


Ọ̀nà ilẹ̀kùn rẹ̀ kéré jù.

His doorway was too low.

Sa porte d’entrée était trop basse.


Ibùsùn rẹ̀ kúrú jù.

His bed was too short.

Son lit était trop court.


Kẹ̀kẹ́ rẹ̀ kúrú jù.

His bicycle was too short.

Sa bicyclette était trop petite.


Ọkùnrin yìí ga jù!

This man was too tall!

Cet homme était trop grand.


Ó ṣe ọwọ ọkọ́ gígùn púpọ̀ kan.

He made a very long hoe handle.

Il fabriqua un long manche pour sa houe.


Ó ṣe ara ilẹ̀kùn gíga púpọ̀.

He made very high door frames.

Il agrandit ses portes.


Ó ṣe ibùsùn gígùn púpọ̀ kan.

He made a very long bed.

Il fabriqua un très grand lit.


Ó ra kẹ̀kẹ́ gíga púpọ̀ kan.

He bought a very high bicycle.

Il acheta une bicyclette très haute.


Ó jòkó lórí aga gíga kan. Ó jẹun pẹ̀lú fọ́ọ̀kì gígùn kan.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

Il s’assit sur une chaise très haute et mangea avec une très grande fourchette.


Ó kúrò ní ilé rẹ̀, o sì gbé ní igbó ńlá kan. Ó gbé fún ọdún púpọ̀.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

Il quitta sa maison et vécut dans une grande forêt. Il vécut pendant de longues années.


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Taiwo Ẹhinẹni
Language: Yoruba
Level: Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 2 stories:
Options
Back to stories list Download PDF